Afa-studiet: nytt og oppgradert

HHs nybygg. Foto: Silje Katrine Robinson. Aksel Mjøs. Foto: Sturlason/Kavlifondene
NFF, her ved adm. dir. Mette Lindbæk og NHH Executive, her ved Aksel Mjøs, tilbyr et nytt og oppgradert AFA-studium. Foto: NFF /Sturlason/Silje Katrine Robinson.

29. april 2022 14:38

Afa-studiet: nytt og oppgradert

Finansmarkedene er i kontinuerlig utvikling og alle som arbeider i markedene trenger oppdatert kompetanse. NHH og samarbeidspartner NFF har de siste årene arbeidet systematisk for å oppgradere og fornye AFA-studiet.

AFA-studiet har i mange år vært markedets fremste og mest anerkjente videreutdanning innenfor finansfeltet. Finansmarkedene er i kontinuerlig utvikling, og inkluderer både nye risikoområder, digitalisering og ikke minst bærekraftsperspektiver.

AFA-studiet, program og søknad

Alle som arbeider i markedene og møter disse trenger oppdatert kompetanse. NHH og samarbeidspartner NFF har de siste årene arbeidet systematisk for å oppgradere og fornye AFA-studiet.

Studiet er resultatet av et dynamisk og markedsrettet samarbeid mellom Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) og NHH. Det tette samarbeidet gjør det mulig å kombinere de beste akademiske ressursene med markedets fremste profesjonelle ressurser, og på den måten få den akademiske teorien satt i sammenheng med markedspraksis. Dette gir studentene en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Fokus på fordypning og praktisk læring

AFA-studiet har de siste årene blitt videreutviklet og oppgradert, og studiet har nå større fokus på fordypning gjennom mer casebasert og dialogbasert undervisning, og selvstendig oppgavearbeid kombinert med økt metodekompetanse.

– Studiet har alltid vært markedsnært, både i undervisning og ikke minst i diskusjonene. I fagoppgavene får studentene dessuten gått dypere i de temaene som engasjerer mest. Vår akademiske inngang gir også kompetanse i å forstå og dra nytte av solid akademisk arbeid, sier Aksel Mjøs, førsteamanuensis på NHH og leder for AFA-studiet.

Nettverksbygging og fysiske studiesamlinger

Til tross for at Covid-pandemien har lært oss mye om digital undervisning, vil AFA-studiet fortsette å med hovedsakelig fysiske studiesamlinger og fokus på nettverkseffekter.

– Nettverksbygging har alltid vært en viktig del av AFA-studiet, og dette tar vi vare på. AFA-studiet gir en unik mulighet til å bli kjent med både andre personer fra markedet og med en rekke av landets fremste akademiske krefter på finansfeltet, sier Mette Lindbæk, daglig leder i NFF.

Ny mastergrad – executive master i anvendt finans

I tillegg til et oppgradert AFA-studium, har NHH og NFF nå utviklet en ny mastergrad, «Executive master i anvendt finans». Mastergraden er modularisert og lar studentene velge en faglig fordypning i tillegg til AFA-studiet.

Det nyeste studiet her er Bærekraftig Finansiell Analyse, som gjør finansfolk kompetente i å inkludere bærekraft i sine analyser.

Dessuten har vi videreutviklet og utvidet fordypningsstudiet i kapitalforvaltning, som gir studentene en bred kompetanseplattform som forener kunnskap og ferdigheter innenfor moderne kapitalforvaltning.

Videre tilbys studier i Corporate Finance og Anvendt kredittanalyse.

Alle disse studiene undervises av fagressurser fra NHH og ledende praktikere fra finansmarkedene, og representerer en unik nettverksarena for læring i skjæringspunktet mellom anvendt teori og profesjonell praksis.

– Dette er den eneste komplette erfaringsbaserte finansmasteren som tilbys i Norge, og studentene representerer et mangfold av kompetente finansengasjerte folk fra alle deler av finansmarkedene, sier Mjøs, og legger til:

– Dette er den eneste komplette erfaringsbaserte finansmasteren som tilbys i Norge, og studentene representerer et mangfold av kompetente finansengasjerte folk fra alle deler av finansmarkedene.

Aksel Mjøs

– NHHs strategi har mål om å hevde seg blant de beste utdanningsinstitusjonene i Europa innen sine fagfelt. I tillegg skal NHHs Executive-programmer tilby relevant videreutdanning i alle faser av karrieren, og aktiviteten på dette området skal vokse for å ivareta samfunnets økende behov for livslang læring. Executive master i anvendt finans er å levere på denne strategien.

Er du på jakt etter kunnskapspåfyll og fordypning?

AFA passer for deg som ønsker brede og anvendelige kunnskaper om moderne finansmarkeder.

AFA-studiet gir deg stor finansfaglig bredde:

Studiet består av i alt åtte emner:

 • Finansregnskap med analyse
 • Verdsettelse
 • Corporate Finance
 • Porteføljestyring/Kapitalmarkedsteori
 • Fastrentepapirer
 • Finansielle instrumenter
 • Anvendt makroøkonomi
 • Institusjonelle forhold/sentrale atferdsregler

AFA-studiet

 • Erfaringsbasert
 • Gjennomføres på deltid over to år
 • Praktisk og dynamisk læringsprosess
 • Gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger
 • Fokus på samspill og nettverksbygging
 • Fagoppgaver som gir mulighet for fordypning