AFA-studiet: nytt og oppgradert fra høsten 2021

NHHs nybygg. Foto: Silje Katrine Robinson.  Aksel Mjøs. Foto: Sturlason/Kavlifondene
NFF, her ved adm. dir. Mette Lindbæk og NHH Executive, her ved Aksel Mjøs, tilbyr et nytt og oppgradert AFA-studium fra høsten 2021. Foto: NFF /Sturlason/Silje Katrine Robinson.

11. mai 2021 12:33

AFA-studiet: nytt og oppgradert fra høsten 2021

AFA-studiet har siden 1988 vært markedets fremste videreutdanning innenfor finansfeltet. Finansmarkedene er i kontinuerlig utvikling og da trengs det også oppdaterte tilbud om livslang læring. Det siste året har derfor NFF og NHH arbeidet systematisk for å oppgradere og fornye AFA-studiet.

AFA-studiet (Autorisert FinansAnalytiker) er resultatet av et dynamisk og markedsrettet samarbeid mellom Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) og NHH.

Det tette samarbeidet gjør det mulig å kombinere de beste akademiske ressursene med markedets fremste profesjonelle ressurser. Dette gir studentene en intensiv og engasjerende læringsprosess.

AFA-kandidatene får også tittelen Certified European Financial Analyst, som er anerkjent over hele Europa.

Fokus på fordypning og praktisk læring

Fra høsten 2021 kommer AFA-studiet i en ny og oppgradert versjon, som gir studentene mer fordypning gjennom økt fokus på metodekompetanse kombinert med selvstendig oppgavearbeid og casebasert og dialogbasert undervisning.

Nettverksbygging og fysiske studiesamlinger

Gjennom pandemien har vi lært oss mye om digital undervisning. AFA-studiet vil likevel fortsette med hovedsakelig fysiske studiesamlinger og fokus på nettverkseffekter.

– Nettverksbygging har alltid vært en viktig del av AFA-studiet, og dette tar vi vare på. AFA-studiet gir en unik mulighet til å bli kjent med både andre personer fra markedet og med en rekke av landets fremste akademiske krefter på finansfeltet, sier Mette Lindbæk, daglig leder i NFF.

Les mer om AFA

Ny mastergrad – Executive master i anvendt finans

I tillegg til et oppgradert AFA-studium, har NHH og NFF nå utviklet en ny mastergrad, «Executive master i anvendt finans». Mastergraden er modularisert og lar studentene velge en faglig fordypning i tillegg til AFA-studiet.

Det nyeste studiet her er Bærekraftig Finansiell Analyse, som gjør finansfolk kompetente i å inkludere bærekraft i sine analyser.

Videre kommer studier i Avansert porteføljeforvaltning, Corporate Finance, Avansert Kredittanalyse og Verdsettelse.

Alle disse studiene undervises av fagressurser fra NHH og ledende praktikere fra finansmarkedene, og representerer en unik nettverksarena for læring i skjæringspunktet mellom anvendt teori og profesjonell praksis.

– Dette er den eneste komplette erfaringsbaserte finansmasteren som tilbys i Norge, og studentene representerer et mangfold av kompetente finansengasjerte folk fra alle deler av finansmarkedene, sier Aksel Mjøs, førsteamanuensis på NHH og leder for AFA-studiet, og legger til:

– NHHs strategi har mål om å hevde seg blant de beste utdanningsinstitusjonene i Europa innen sine fagfelt. I tillegg skal NHHs Executive-programmer tilby relevant videreutdanning i alle faser av karrieren, og aktiviteten på dette området skal vokse for å ivareta samfunnets økende behov for livslang læring. Executive master i anvendt finans er å levere på denne strategien.

Executive master i anvendt finans