En selvangivelse for bedriftens prosesser

Arbeidsprosesser Ilustrasjon: Berit Sømme

31. mars 2017 12:15

(oppdatert: 31. mars 2017 12:30)

En selvangivelse for bedriftens prosesser

– All verdiskaping i bedrifter skjer i prosesser. Om man virkelig skal forbedre prosessene og realisere gevinster må man se på helheten, sier professor Jon Iden.

Alt det alle involverte i en bedrift gjør henger sammen i en kjede. Uansett om det gjelder en hermetikkfabrikk eller en forretningsbank organiseres arbeidet i prosesser.

Og der det finnes en prosess, finnes det trolig potensial for forbedring.

Jon Iden er professor ved NHHs Institutt for strategi og ledelse og leder NHH Executives kortprogram Prosessledelse i praksis.

Jon Iden. Foto: Siv Dolmen
Professor Jon Iden forsker og underviser i prosessledelse, IT-ledelse og prosjektledelse.

Han trekker frem selvangivelsen som et eksempel på prosessforbedring som angår mange.

– Tidligere måtte vi som skatteytere skaffe store mengder informasjon, fylle ut skjema og sende inn med vedlegg og det hele. Men blant annet ved hjelp av digitalisering har skatteetaten endret prosessen fullstendig. De gjør det meste av jobben, og for mange av oss er det eneste som er igjen å sjekke at tallene er riktige, påpeker Iden.

Han trekker frem flyreiser som et annet eksempel der prosessene er fullstendig forandret i løpet av relativt kort tid til beste for både selskap og kunder. Det som tidligere var en papirmølle er fulldigitalisert i løpet av få år. Passasjeren bestiller reisen på nett og kan spasere rett til gate-en med billetten på mobilen.

Se på helheten

Men endringer på dette nivået krever innsats og vilje til å se helheten.

– For virksomhet som virkelig ønsker å forbedre prosessene er det ikke nok å endre enkeltledd. Alt som inngår i verdiskapingen må studeres under ett. Man må undersøke hvordan ting henger sammen og være villig til å omstrukturere alt, understreker Iden.

– Kortprogrammet Prosessledelse i praksis er tredelt. I første del presenterer vi teknikker for å kartlegge hvilke prosesser en bedrift har, og analyseverktøy for å finne bedre løsninger, forklarer han.

– Videre tar vi for oss hvordan man kan lede prosessene samlet sett. At noen har ansvaret for at prosessene fungerer er nemlig helt avgjørende. Og i del tre tar vi for oss betydningen av digitalisering, som er en selvsagt er en svært sentral faktor i prosessledelse og –forbedring for de fleste virksomheter, avslutter Iden.

Kortprogrammet Prosessledelse i praksis finner sted på NHH Campus Oslo 8. og 9. mai 2017.