Prosessledelse i praksis

Prosessledelse i praksis

Lær å utforme og lede prosesser som fungerer.

Alt arbeid i bedrifter foregår i prosesser, og gode prosesser gir et konkurransefortrinn.

I kortprogrammet i prosessledelse lærer du hvordan bedriftens arbeidsprosesser kan defineres, analyseres og utvikles for å gi virksomheten din et forsprang.

Vi gir en systematisk og samlet fremstilling av prosessledelse, både som fagområde og som etablert praksis i bedrifter, og gjennom praktiske øvelser får du ferdigheter i prosessmodellering og prosessutvikling.

Du vil også få kunnskap om hvordan bedriftens prosesser kan ledes, både enkeltvis og samlet, for operasjonell styring og forbedring.

Blant andre temaer er prosessinnovasjon og digitalisering.

Programmet er rettet mot deg som er engasjert i prosessarbeid i egen eller andres organisasjon: kvalitetsledere, prosesseiere, konsulenter, IT-rådgivere og ledere.

Hvilke tema dekkes i programmet?

 • Prosessperspektivet
 • Prosessmodellering
 • Ledelse av prosessutviklingsprosjekter
 • Ledelse av prosessorienterte bedrifter
 • Prosesseierrollen
 • Prosessmål
 • Prosess-senter
 • Prosessmodenhet

Arbeidsform og undervisning

Vi veksler mellom undervisning, individuelle øvelser, gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Din kunnskap og erfaring er viktig!

Bidra aktivt i diskusjonene og i gruppearbeid. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

Inntil videre gjennomføres all undervisning ved NHH Executive digitalt. Ved lettelser på tiltak og restriksjoner fra myndighetene, vil det på kort varsel bli åpnet for å gjennomføre fysiske/hybride studiesamlinger. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre et godt læringsutbytte for alle våre studenter, og studienes faglige innhold, kvalitet og læringsmål opprettholdes uavhengig av om undervisningen gjennomføres digital eller fysisk.

Verdt å vite

 • To studiedager
 • 15% alumni-rabatt
 • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719

Kontakt oss