Prosessledelse i praksis

Prosessledelse i praksis

Lær å utforme og lede prosesser som fungerer.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Alt arbeid i bedrifter foregår i prosesser, og gode prosesser gir et konkurransefortrinn.

I kortprogrammet i prosessledelse lærer du hvordan bedriftens arbeidsprosesser kan defineres, analyseres og utvikles for å gi virksomheten din et forsprang.

Vi gir en systematisk og samlet fremstilling av prosessledelse, både som fagområde og som etablert praksis i bedrifter, og gjennom praktiske øvelser får du ferdigheter i prosessmodellering og prosessutvikling.

Du vil også få kunnskap om hvordan bedriftens prosesser kan ledes, både enkeltvis og samlet, for operasjonell styring og forbedring.

Blant andre temaer er prosessinnovasjon og digitalisering.

Programmet er rettet mot deg som er engasjert i prosessarbeid i egen eller andres organisasjon: kvalitetsledere, prosesseiere, konsulenter, IT-rådgivere og ledere.

Hvilke tema dekkes i programmet?

 • Prosessperspektivet
 • Prosessmodellering
 • Ledelse av prosessutviklingsprosjekter
 • Ledelse av prosessorienterte bedrifter
 • Prosesseierrollen
 • Prosessmål
 • Prosess-senter
 • Prosessmodenhet

Arbeidsform og undervisning

Vi veksler mellom undervisning, individuelle øvelser, gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Din kunnskap og erfaring er viktig!

Bidra aktivt i diskusjonene og i gruppearbeid. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • To studiedager
 • 15% alumni-rabatt
 • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719

Kontakt oss