Business Upgrade

Få faglig oppfriskning og nytt påfyll.

Dame som jobber på datamaskin

Hvor stor andel av det du lærte på studiene anslår du som like relevant i dag, som når du lærte det? Og hvor mye av det du lærte husker du i dag?

Verden endrer seg i et stadig raskere tempo, og den faglige utviklingen følger etter. De færreste av oss husker alt vi lærte, og av det vi husker og bruker i det daglig, er det mye kunnskap som ikke lenger er «state-of-the-art».

NHH Business Upgrade er en kursrekke som søker å realisere ideen om livslang læring for å holde seg oppdatert. Hvert kurs går over to dager.

Den neste muligheten er i september (du finner hele tilbudet lenger nede på siden):

 • Innovasjonskultur

  Innovasjonskultur

  28.-29. september, Digitalt på zoom

  Organisasjonskultur har stor innvirkning på virksomheters innovasjons- og omstillingsevne. Nyere studier viser at kultur både kan hemme og fremme endringsinitiativ som digitalisering og nyskapning, og at kraften den representerer undervurderes. For å lykkes spiller både ledere og andre nøkkelpersoner avgjørende roller som kulturelle arkitekter.

  Kurset ser på lederens rolle som «kulturell arkitekt» og gir deg verktøy som kan brukes for å bygge en strategisk relevant kultur og lykkes med omstilling. Vi vektlegger særlig hvordan formelle og uformelle ledere har ulike forutsetninger for å påvirke kultur.

  Hvilke tema dekkes i programmet?

  • Organisasjonskultur som fenomen
  • Strategisk relevante kulturer og kultur som kilde til konkurransefortrinn
  • Modellen for konkurrerende verdier
  • Innovasjonskultur
  • Integrasjons- og differensieringsparadigmet
  • Corporate Branding
  • Ledere som kulturelle arkitekter
  • Kultur i et lærings- og utviklingsperspektiv

  Arbeidsform og undervisning

  Undervisningen er basert på en kombinasjon av forelesninger, refleksjon og diskusjon både i plenum og grupper.

  • Plenumsundervisning
  • Grupper
  • Casejobbing
  • Presentasjoner
  • Analyser av deltakernes praktiske case

  Din kunnskap og erfaring er viktig! Bidra aktivt i diskusjonene og i gruppearbeid. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

  Foreleser: Tore Hillestad

  Meld deg på nå

Den pågående teknologiske revolusjonen er en rød tråd gjennom kursene, og formålet er å gjøre deg i bedre stand til å forstå konsekvenser av disse endringene for en bedrift, virksomhet eller bransje, og til å bruke denne forståelsen til å ta bedre beslutninger.

Målgruppe

Åpent for deltakere med bachelor eller mastergrad, samt relevant arbeidserfaring. Du har lederansvar/ambisjoner om lederansvar, og ønsker en fleksibel læringsplattform for kontinuerlig oppdatering og fornying av egen kompetanse.

Pensum og omfang

Kursene har ingen eksamen, og deltakelse på samlingene krever minimalt med forberedelser. I forkant av hver modul får man 2-4 lettleste artikler for å gi en sneak-peak på noen av temaene som dekkes på samlingen, samt tilgang til en oversiktsvideo. I etterkant av samlingen får du en utvidet oversikt over artikler og bøker som anbefales, dersom du ønsker å lære enda mer om det aktuelle temaet.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Fortløpende påmelding til aktuelle kurs. Se datoer nederst på siden
 • Undervisning: digitalt på Zoom
 • Pris per modul: kr. 12 500
 • Pris Econa: kr. 10 500
 • Diplom for gjennomført kurs

Vi tar forbehold om nok deltakere for gjennomføring

Kontakt oss

 • Strategisk analyse og teknologisk endring

  Strategisk analyse og teknologisk endring

  Denne modulen tar sikte på å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess mens andre ikke har det.

  • Hva skjer når omgivelsene endrer seg, som f.eks. under teknologiske sjokk?
  • Hvordan kan beslutningstakere bruke denne innsikten for å ta bedre beslutninger?

  Modulen tar utgangspunkt i oppdatert forskning og innsikt om strategisk analyse, konkurranseteori og teknologisk endring.

  Foreleser: Eirik Sjåholm Knudsen

  Meld deg på nå

 • Innovasjonskultur

  Innovasjonskultur

  28.-29. september, digitalt på Zoom

  Organisasjonskultur har stor innvirkning på virksomheters innovasjons- og omstillingsevne. Nyere studier viser at kultur både kan hemme og fremme endringsinitiativ som digitalisering og nyskapning, og at kraften den representerer undervurderes. For å lykkes spiller både ledere og andre nøkkelpersoner avgjørende roller som kulturelle arkitekter.

  Kurset ser på lederens rolle som «kulturell arkitekt» og gir deg verktøy som kan brukes for å bygge en strategisk relevant kultur og lykkes med omstilling. Vi vektlegger særlig hvordan formelle og uformelle ledere har ulike forutsetninger for å påvirke kultur.

  Hvilke tema dekkes i programmet?

  • Organisasjonskultur som fenomen
  • Strategisk relevante kulturer og kultur som kilde til konkurransefortrinn
  • Modellen for konkurrerende verdier
  • Innovasjonskultur
  • Integrasjons- og differensieringsparadigmet
  • Corporate Branding
  • Ledere som kulturelle arkitekter
  • Kultur i et lærings- og utviklingsperspektiv

  Arbeidsform og undervisning

  Undervisningen er basert på en kombinasjon av forelesninger, refleksjon og diskusjon både i plenum og grupper.

  • Plenumsundervisning
  • Grupper
  • Casejobbing
  • Presentasjoner
  • Analyser av deltakernes praktiske case

  Din kunnskap og erfaring er viktig! Bidra aktivt i diskusjonene og i gruppearbeid. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

  Foreleser: Tore Hillestad

  Meld deg på nå

 • Innovasjon og nye forretningsmodeller

  Innovasjon og nye forretningsmodeller

  26.-27. oktober 2020, Digitalt på zoom

  Denne modulen går nærmere inn på hva innovasjonsdrevet, teknologisk endring og «disrupsjon» egentlig innebærer.

  • Hvordan kan bedrifter respondere på teknologisk endring ved å innovere rundt sine forretningsmodeller?
  • Hva skal til for at en bedrift skal profitere på innovasjoner de kommer opp med?
  • Og hva er fordeler/ulemper med å ha åpne innovasjonsprosesser, fremfor lukkede?

  Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt fra studier om innovasjon, teknologisk endring og forretningsmodeller.

  Forelesere: Bram Timmermans og Magne Angelshaug

  Meld deg på nå

 • Bærekraftig og sirkulær business

  Bærekraftig og sirkulær business

  5.-6. november 2020, digitalt på zoom

  Kurset handler om hvordan bedrifter kan gjøre bærekraft til en kilde til innovasjon og vekst. I dag forventes det at bedrifter blir en del av løsningen på de store bærekraftsproblemene vi står overfor. Det skjer en rivende utvikling i dette fagfeltet, særlig knyttet til hvordan kunnskap om sirkulær økonomi og ny teknologi kan brukes til å designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller.

  Denne innsikten kan bedrifter bruke til å redusere utslipp, nå viktige bærekraftsmål og innovere forretningsmodellene sine på måter som gjør dem attraktive for kunder, ansatte, investorer, regulatoriske myndigheter og andre viktige interessenter.

  Samlingen vil i stor grad være workshopbasert. Du vil lære deg å forstå hva bærekraftig og sirkulær business er, og strategier for å designe mer sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller. Du vil lære å anvende et rammeverk som setter deg i stand til å snu bærekraftsproblemer til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefortrinn.

  Forelesere: Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

  Meld deg på nå

 • Team og teamledelse

  Team og teamledelse

  30.11.-01.12, digitalt på zoom

  På disse to samlingsdagene skal vi bli bedre kjent med utfordringer og muligheter som ligger i teamarbeid. Vi vil gå nærmere inn på betydningen av oppstartsfasen, viktigheten av kommunikasjon, utfordringer med kreativitet i team, og hvordan ledere kan legge til rette for effektive team.

  I løpet av samlingen vil deltakerne ble satt sammen i team for å teste verktøy og øvelser som belyser temaene som tas opp. Samlingen vil derfor være en kombinasjon av forelesninger, øvelser, diskusjoner og refleksjoner.

  Forelesere: Therese Sverdrup og Vidar Schei

  Meld deg på nå

 • Anvendt programmering for ledere

  Anvendt programmering for ledere

  Datoer kommer

  Denne modulen gir en introduksjon til programmering, for ledere og andre som ikke vet hva dette er, men som har lyst å vite litt mer om temaet.

  Programmering og dataanalyse lærer man best ved å bli litt skitten på hendene. Denne modulen gir deltakerne en praktisk innføring i to populære programmeringsspråk, nemlig Python og R.

  Denne modulen vil ikke gjøre deg til en koder, men heller gi den en smakebit på hva programmering går ut på, og hvordan det kan brukes til å løse klassiske bedriftsrelaterte problemstillinger.

  Foreleser: Ivan Belik

  Meld deg på nå

 • Økonomistyring i en digital verden

  Økonomistyring i en digital verden

  Datoer kommer

  Denne modulen tar for seg hvordan digitalisering vil påvirke sentrale elementer innen økonomistyringsfaget, herunder lønnsomhetsanalyser av digitale forretningsmodeller, måling og incentivsystemer.

  Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om økonomisk styring og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.

  Forelesere: Iver Bragelien og Trond Bjørnenak

  Meld deg på nå

 • Ekspansjon og nye vekstmuligheter

  Ekspansjon og nye vekstmuligheter

   Datoer kommer

  Denne modulen vil fokusere på hvordan bedrifter kan gå frem for å analysere en ekspansjonsbeslutning. Mange bedrifter som står ovenfor teknologisk endring vil erfare at vekstmulighetene i eksisterende markeder avtar, og at de er større andre steder.

  Denne modulen vil ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap om konsernstrategi, strategisk analyse og strategiske allianser, og koble dette med digitalisering og teknologisk endring.

  Forelesere: Lasse B. Lien og Eirik Sjåholm Knudsen

  Meld deg på nå

 • Digital markedsføring

  Digital markedsføring

   Datoer kommer

  Denne modulen tar for seg hvordan teknologisk endring og digitalisering har påvirket merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring.

  Du vil få en oppdatering på relevant kunnskap om merkeledelse og markedsføring i en digital verden, og modulen skal gjør deg bedre i stand til å markedsføre dine produkter på nye måter i nye markeder og markedssegmenter.

  Det faglige utgangspunktet er markedsføring, branding og kundeatferd, koblet med teknologisk endring og digitalisering.

  Forelesere: Helge Thorbjørnsen og Siv Skard

  Meld deg på nå

 • Atferdsøkonomi: Beslutninger, rasjonalitet, og ulikhet i en digital verden

  Atferdsøkonomi: Beslutninger, rasjonalitet, og ulikhet i en digital verden

  Datoer kommer

  Denne modulen gir en innføring i atferdsøkonomi (Behavioral economics), som de siste årene har vokst frem som et av de viktigste feltene innenfor samfunnsøkonomi-faget.

  Atferdsøkonomene bruker eksperimenter som forskningsmetode, og studerer hva som påvirker folks moralske og økonomiske beslutninger basert på erkjennelsen av at vi ikke bare er motivert av snever egeninteresse og at vi ikke er fullkomment rasjonelle.

  Det faglige utgangspunktet for modulen er atferdsøkonomi, etikk og psykologi, kombinert med teknologisk endring og digitalisering.

  Forelesere: Kjetil Bjorvatn og Mathias Philip Ekström

  Meld deg på nå

 • Implementering og iverksetting av strategisk endring

  Implementering og iverksetting av strategisk endring

  Datoer kommer

  Denne modulen ser på hvilke utfordringer bedrifter står ovenfor når de skal implementere nye strategier og strategisk endring. Vi ser på hvordan bedrifter kan gå frem  når de skal gjøre betydelige endringer i strategi, forretningsmodell og organisasjon, f.eks. for å respondere på et teknologisk sjokk

  Det faglige utgangspunktet er strategisk endring, ledelse og organisasjonsteori, koblet med digitalisering og teknologisk endring.

  Forelesere: Inger G. Stensaker og Christine B. Meyer

  Meld deg på nå

 • Finans i en digital verden

  Finans i en digital verden

  Datoer kommer

  Denne modulen tar for seg implikasjonene av digitalisering for finans. Utgangspunktet er klassisk teori om corporate finance, hvor vi søker å forstå hvordan endringer som fremveksten av fintech-selskaper, nye former for finansiering, robotisering, kryptovaluta og blokkjede-teknologi påvirker klassiske finansrelaterte problemstillinger.

  Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om finansmarkeder og corporate finance, og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.

  Forelesere: Bram Timmermans og Walter Pohl

  Meld deg på nå