Business Upgrade

Få faglig oppfriskning og nytt påfyll.

Hvor stor andel av det du lærte på studiene anslår du som like relevant i dag, som når du lærte det? Og hvor mye av det du lærte husker du i dag?

For de fleste av oss er svaret på begge disse spørsmålene litt ubehagelige. Verden endrer seg i et stadig raskere tempo, og den faglige utviklingen følger etter. De færreste av oss husker alt vi lærte, og av det vi husker og bruker i det daglig, er det mye kunnskap som ikke lenger er «state-of-the-art».

NHH Business Upgrade er et unikt program som søker å realisere ideen om livslang læring for å holde seg oppdatert. Programmet er ikke et tradisjonelt program med en definert begynnelse og slutt – det er mer som et abonnement på kunnskap hvor du selv velger hva du vil oppdateres på.

Programmet består av en obligatorisk introduksjonsmodul, og en rekke valgfrie moduler. Hver modul går over to dager.

Introduksjonsmodulen gir en faglig og tematisk overbygning for de valgfrie modulene, som hver og en tar sikte på å oppdatere sentral kunnskap fra siviløkonomstudiet, og introdusere nyere trender og kunnskap som berører økonomi- og ledelsesområdet.

Den pågående teknologiske revolusjonen er en rød tråd gjennom programmet, og formålet er å gjøre deg i bedre stand til å forstå konsekvenser av disse endringene for en bedrift, virksomhet eller bransje, og til å bruke denne forståelsen til å ta bedre beslutninger.

Ved å ta Introduksjonsmodulen, får du tilgang til alle de nåværende og fremtidige valgfrie modulene som kan tas i akkurat den rekkefølgen og i det tempoet du ønsker. Nye moduler og datoer blir lagt til fortløpende.

Målgruppe

Åpent for deltakere med bachelor eller mastergrad, samt relevant arbeidserfaring. Du har lederansvar/ambisjoner om lederansvar, og ønsker en fleksibel læringsplattform for kontinuerlig oppdatering og fornying av egen kompetanse.

Pensum og omfang

Programmet har ingen eksamen, og deltakelse på samlingene krever minimalt med forberedelser. I forkant av hver modul får man 2-4 lettleste artikler for å gi en sneak-peak på noen av temaene som dekkes på samlingen, samt tilgang til en oversiktsvideo. I etterkant av samlingen får du en utvidet oversikt over artikler og bøker som anbefales, dersom du ønsker å lære enda mer om det aktuelle temaet.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Fortløpende påmelding til aktuelle moduler. Se datoer nederst på siden
 • Undervisning: NHH Campus Oslo
 • Pris per modul: kr. 12 500
 • Econa-pris: kr. 10 500
 • Reise og hotellopphold dekkes av deltakeren selv

Kontakt oss

 • Obligatorisk introduksjonsmodul, 13. - 14. februar 2020 i Bergen

  Obligatorisk introduksjonsmodul, 13. - 14. februar 2020 i Bergen

  Strategisk analyse og teknologisk endring

  Denne modulen tar sikte på å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess mens andre ikke har det.

  • Hva skjer når omgivelsene endrer seg, som f.eks. under teknologiske sjokk?
  • Hvordan kan beslutningstakere bruke denne innsikten for å ta bedre beslutninger?

  Modulen tar utgangspunkt i oppdatert forskning og innsikt om strategisk analyse, konkurranseteori og teknologisk endring.

  Foreleser: Eirik Sjåholm Knudsen

 • Innovasjon og nye forretningsmodeller

  Innovasjon og nye forretningsmodeller

  Denne modulen går nærmere inn på hva innovasjonsdrevet, teknologisk endring og «disrupsjon» egentlig innebærer.

  • Hvordan kan bedrifter respondere på teknologisk endring ved å innovere rundt sine forretningsmodeller?
  • Hva skal til for at en bedrift skal profitere på innovasjoner de kommer opp med?
  • Og hva er fordeler/ulemper med å ha åpne innovasjonsprosesser, fremfor lukkede?

  Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt fra studier om innovasjon, teknologisk endring og forretningsmodeller.

  Forelesere: Bram Timmermans og Tina Saebi

 • Finans i en digital verden

  Finans i en digital verden

  Denne modulen tar for seg implikasjonene av digitalisering for finans. Utgangspunktet er klassisk teori om corporate finance, hvor vi søker å forstå hvordan endringer som fremveksten av fintech-selskaper, nye former for finansiering, robotisering, kryptovaluta og blokkjede-teknologi påvirker klassiske finansrelaterte problemstillinger.

  Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om finansmarkeder og corporate finance, og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.

  Forelesere: Bram Timmermans og Walter Pohl

 • Anvendt programmering for ledere 13. - 14. mai 2020

  Anvendt programmering for ledere 13. - 14. mai 2020

  Denne modulen gir en introduksjon til programmering, for ledere og andre som ikke vet hva dette er, men som har lyst å vite litt mer om temaet.

  Programmering og dataanalyse lærer man best ved å bli litt skitten på hendene. Denne modulen gir deltakerne en praktisk innføring i to populære programmeringsspråk, nemlig Python og R.

  Denne modulen vil ikke gjøre deg til en koder, men heller gi den en smakebit på hva programmering går ut på, og hvordan det kan brukes til å løse klassiske bedriftsrelaterte problemstillinger.

  Foreleser: Ivan Belik

 • Økonomistyring i en digital verden

  Økonomistyring i en digital verden

  Denne modulen tar for seg hvordan digitalisering vil påvirke sentrale elementer innen økonomistyringsfaget, herunder lønnsomhetsanalyser av digitale forretningsmodeller, måling og incentivsystemer.

  Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om økonomisk styring og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.

  Forelesere: Iver Bragelien og Trond Bjørnenak

 • Ekspansjon og nye vekstmuligheter

  Ekspansjon og nye vekstmuligheter

  Denne modulen vil fokusere på hvordan bedrifter kan gå frem for å analysere en ekspansjonsbeslutning. Mange bedrifter som står ovenfor teknologisk endring vil erfare at vekstmulighetene i eksisterende markeder avtar, og at de er større andre steder.

  Denne modulen vil ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap om konsernstrategi, strategisk analyse og strategiske allianser, og koble dette med digitalisering og teknologisk endring.

  Forelesere: Lasse B. Lien og Eirik Sjåholm Knudsen

 • Digital markedsføring 6. - 7. februar 2020

  Digital markedsføring 6. - 7. februar 2020

  Denne modulen tar for seg hvordan teknologisk endring og digitalisering har påvirket merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring.

  Du vil få en oppdatering på relevant kunnskap om merkeledelse og markedsføring i en digital verden, og modulen skal gjør deg bedre i stand til å markedsføre dine produkter på nye måter i nye markeder og markedssegmenter.

  Det faglige utgangspunktet er markedsføring, branding og kundeatferd, koblet med teknologisk endring og digitalisering.

  Forelesere: Helge Thorbjørnsen og Siv Skard

 • Atferdsøkonomi: Beslutninger, rasjonalitet, og ulikhet i en digital verden 5. - 6. mars 2020

  Atferdsøkonomi: Beslutninger, rasjonalitet, og ulikhet i en digital verden 5. - 6. mars 2020

  Denne modulen gir en innføring i atferdsøkonomi (Behavioral economics), som de siste årene har vokst frem som et av de viktigste feltene innenfor samfunnsøkonomi-faget.

  Atferdsøkonomene bruker eksperimenter som forskningsmetode, og studerer hva som påvirker folks moralske og økonomiske beslutninger basert på erkjennelsen av at vi ikke bare er motivert av snever egeninteresse og at vi ikke er fullkomment rasjonelle.

  Det faglige utgangspunktet for modulen er atferdsøkonomi, etikk og psykologi, kombinert med teknologisk endring og digitalisering.

  Forelesere: Kjetil Bjorvatn og Mathias Philip Ekström

 • Implementering og iverksetting av strategisk endring 16. - 17. april 2020

  Implementering og iverksetting av strategisk endring 16. - 17. april 2020

  Denne modulen ser på hvilke utfordringer bedrifter står ovenfor når de skal implementere nye strategier og strategisk endring. Vi ser på hvordan bedrifter kan gå frem  når de skal gjøre betydelige endringer i strategi, forretningsmodell og organisasjon, f.eks. for å respondere på et teknologisk sjokk

  Det faglige utgangspunktet er strategisk endring, ledelse og organisasjonsteori, koblet med digitalisering og teknologisk endring.

  Det vil også bli satt av tid på denne modulen til å oppsummere og sy sammen innsikt fra de ni modulene.

  Forelesere: Inger G. Stensaker og Christine B. Meyer