Påmeldingsaksept

Påmeldingsaksept

Påmelding / avmelding:

Kurspåmelding er bindende og skjer fortløpende fram til kursstart. For avmelding gjelder angrefristlovens bestemmelser. Fristen løper fra påmeldingsdato, ikke kursstart.

Det tas forbehold om at kurs kan bli fulltegnet og at kurs  med liten oppslutning kan bli avlyst. Kursavgiften faktureres ved kursstart. NHH refunderer ikke kursavgiften dersom en deltaker må avbryte et kurs.

Opptakskrav / forkunnskaper:

Følgende opptaksbestemmelser gjelder for NHHs deltidsstudier:

Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse. Søkere over 25 år kan tas opp på bakgrunn av realkompetanse. Det kreves ikke dokumentasjon vedlagt søknaden. Til noen kurs kreves bestemte forkunnskaper. Dette er angitt under den enkelte kursbeskrivelse.

Eksamensreglement:

Alle kursdeltakerne er pliktig til å gjøre seg kjent med eksamensreglementet.