utfyllende reglement for mba-studier

utfyllende reglement for mba-studier

1.1 Oppmelding

Oppmelding til ny eller utsatt eksamen skjer etter avtale med NHH Executive.

2.3.3 Hjelpemidler til skoleeksamen

Executive MBA i Strategisk ledelse (MASTRA):

  • Generelle hjelpemidler (se pkt. 2.3.1)