Utfyllende reglement deltidsstudier i bergen

Utfyllende reglement deltidsstudier i bergen

1.1 Oppmelding

Oppmeldingsfrist til ny/utsatt eksamen er 15. oktober i høstsemesteret og 15. mars i vårsemesteret. Oppmelding skjer på eget skjema som du finner her, eller kan fås ved henvendelse til NHH Executive.

Oppmeldingsgebyr - se oppmeldingsskjema.

Kandidaten kan prøve seg til eksamen i et kurs inntil tre ganger. Frammøte til eksamen regnes som forsøk.

2.3.3 Hjelpemidler til eksamen

Bedriftsøkonomi (BED…D)
• Generelle hjelpemidler (se 2.3.1.)
• Kalkulator (se 2.3.2.)

Regnskap og økonomistyring (REG…D)
• Generelle hjelpemidler (se 2.3.1.)
• Kalkulator (se 2.3.2.)

Markedsføringsledelse (MAR…D)
• Generelle hjelpemidler (se 2.3.1.)

Ledelse og organisasjonsutvikling (ORGD…D)
• Generelle hjelpemidler (se 2.3.1.)