utfyllende reglement for afa-studiet

utfyllende reglement for afa-studiet

1.1 Oppmelding

En deltaker kan ved stryk til eller uteblivelse fra en eksamen gå opp til fornyet eksamen inntil to ganger i hver modul.  Kandidater som har bestått eksamen i en modul og som ønsker å forbedre karakteren i modulen, kan også melde seg opp til eksamen.

Adgangen til å ta ny eksamen er tidsbegrenset slik at siste eksamen må avlegges innen tre år etter normert eksamen for modulen.  Uteksaminerte AFA-kandidater gis ikke anledning til å ta ny eksamen etter at vitnemål og diplom er skrevet ut.

Det må betales eksamensavgift når en melder seg opp til ny eksamen - se "studieavgift" under praktiske opplysninger. For øvrig vises det til studiekontakt pkt. "Eksamen og vitnemål".

2.3.3 Hjelpemidler til eksamen

På AFA-studiet er det på alle moduler tillatt å bruke

  • Generelle hjelpemidler (se pkt. 2.3.1) og
  • Kalkulator (se pkt. 2.3.2)

I tillegg er det på Modul 8 - Inst. forhold og sentrale atferdsregler tillatt å bruke Erling Christiansen: "Materialsamling i Børs og Verdipapirrett".