Ledelse og samarbeid på tvers av kulturer

Ledelse og samarbeid på tvers av kulturer

Slik lykkes du i møte med andre kulturer.

Verden blir stadig mer global og organisasjoner trenger deg, som kan lede og samarbeide effektivt, på tvers av kulturer.

Når du skal jobbe med utenlandske partnere er det viktig å forstå kulturelle forskjeller og evne å tilpasse ledelsesstil og kommunikasjon.  Også i Norge er arbeidsplassene mer og mer mangfoldige. Hvordan kan du lede og samarbeide med mennesker fra ulike kulturer som deg?

Dette kurset ser på hvilke utfordringer vi møter i internasjonale jobbsammenhenger og gir deg verktøy som kan brukes for å bygge interkulturell kompetanse.
Du vil forstå viktige kulturforskjeller når det gjelder ledelsesstil, hierarki, og kommunikasjon samt hvilke implikasjoner disse kan ha for et godt samarbeid; du vil lære om hva du kan gjøre for å bidra til effektiv kommunikasjon. I tillegg, vil du også øve på å utvikle din kulturelle intelligens.

Undervisningen er basert på en kombinasjon av diskusjon, case, refleksjon og teori.

Verdt å vite

  • Kurset går over to dager
  • Fortløpende påmelding 
  • Undervisning: digitalt på Zoom
  • Pris: kr 9 500
  • Diplom for gjennomført kurs

Vi tar forbehold om nok deltakere for gjennomføring

Kontakt oss