Innovasjonskultur

Organisasjonskultur har stor innvirkning på virksomheters innovasjons- og omstillingsevne. Nyere studier viser at kultur både kan hemme og fremme endringsinitiativ som digitalisering og nyskapning, og at kraften den representerer undervurderes. For å lykkes spiller både ledere og andre nøkkelpersoner avgjørende roller som kulturelle arkitekter.

Kurset ser på lederens rolle som «kulturell arkitekt» og gir deg verktøy som kan brukes for å bygge en strategisk relevant kultur og lykkes med omstilling. Vi vektlegger særlig hvordan formelle og uformelle ledere har ulike forutsetninger for å påvirke kultur.

HVILKE TEMA DEKKES I PROGRAMMET?

 • Organisasjonskultur som fenomen
 • Strategisk relevante kulturer og kultur som kilde til konkurransefortrinn
 • Modellen for konkurrerende verdier
 • Innovasjonskultur
 • Integrasjons- og differensieringsparadigmet
 • Corporate Branding
 • Ledere som kulturelle arkitekter
 • Kultur i et lærings- og utviklingsperspektiv

ARBEIDSFORM OG UNDERVISNING

Undervisningen er basert på en kombinasjon av forelesninger, refleksjon og diskusjon både i plenum og grupper.

 • Plenumsundervisning
 • Grupper
 • Casejobbing
 • Presentasjoner
 • Analyser av deltakernes praktiske case

Din kunnskap og erfaring er viktig! Bidra aktivt i diskusjonene og i gruppearbeid. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

Dette kurset er en del av NHH Executive Online.

NHH EXECUTIVE ONLINE er et tilbud til deg som ønsker å holde deg oppdatert på ditt fagfelt, lære noe nytt og bli inspirert. Hvert kurs går over to dager eller fire uker, og er utformet for å gi deltakerne konkret input som kan benyttes i arbeidshverdagen – skreddersydd til online undervisning.

 

VERDT Å VITE

 • To dagers kurs
 • Undervisning: digitalt på Zoom
 • Diplom for gjennomført kurs

Foreleser