Digital Transformasjon

Digital Transformasjon

Dette kurset vil gi deg innsikt i hva digital transformasjon kan bety for din virksomhet, og hvordan man som leder kan legge til rette for suksessful digital transformasjon gjennom strategiske, kulturelle, og ledelsesmessige grep.

Digital transformasjon er et begrep som favner bredt. I dette kurset redegjør vi for hva en digital transformasjon omfatter og hva en slik transformasjon innebærer for en virksomhet.

Ettersom digital transformasjon i en virksomhet typisk inkluderer ulike digitaliseringsprosjekter, går vi også nærmere inn på digitalisering og hvordan dette skiller seg fra digital transformasjon, og vi jobber med konkrete eksempler på digitalisering av velkjente virksomhetsprosesser.

Videre ser vi på hvordan digital transformasjon bør ledes, hvor vi også ser nærmere på hva en digital forretningsstrategi kan omfavne.

Til slutt diskuterer vi ulike aspekter relatert til hvordan digital transformasjon påvirker arbeidsliv og samfunnet for øvrig, med fokus på den ansatte, personvern, og sikkerhet.

Foreløpig struktur for kurset

 • Uke 1 (2t + 3t): Digital transformasjon
  Begrepsavklaring (digital transformasjon, digital innovasjon, digitalisering, digitisering), med fokus på ulike sider ved digital transformasjon og hva denne innebærer.
 • Uke 2 (3t): Digitalisering
  Konkretisering av digitaliseringsbegrepet, inkludert praktisk øvelse med prosessmodellering.
 • Uke 3 (3t): Digital styring og ledelse
  Hvordan lede digital transformasjon, med fokus på digital forretningsstrategi og nye lederroller.
 • Uke 4 (3t): Digitalt arbeidsliv og samfunn
  Hvordan påvirker digital transformasjon virksomheten, de ansatte, og samfunnet for øvrig (personvern, sikkerhet ++).

Målgruppe

Kurset er relevant for ledere på alle nivåer, eller deg som har ambisjoner om lederroller, i alle typer virksomheter (offentlig og privat), og innenfor alle bransjer.

NHH EXECUTIVE ONLINE er et tilbud til deg som ønsker å holde deg oppdatert på ditt fagfelt, lære noe nytt og bli inspirert. Hvert kurs går over to dager eller fire uker, og er utformet for å gi deltakerne konkret input som kan benyttes i arbeidshverdagen – skreddersydd til online undervisning.

 

VERDT Å VITE

 • Fire ukers kurs
 • Undervisning: digitalt på Zoom
 • Diplom for gjennomført kurs

 

Kontakt oss