Atferdsøkonomi: Beslutninger, rasjonalitet, og ulikhet i en digital verden

Atferdsøkonomi: Beslutninger, rasjonalitet, og ulikhet i en digital verden

Dette kurset gir en innføring i atferdsøkonomi (Behavioral economics), som de siste årene har vokst frem som et av de viktigste feltene innenfor samfunnsøkonomi-faget.

Atferdsøkonomene bruker eksperimenter som forskningsmetode, og studerer hva som påvirker folks moralske og økonomiske beslutninger basert på erkjennelsen av at vi ikke bare er motivert av snever egeninteresse og at vi ikke er fullkomment rasjonelle.

Det faglige utgangspunktet for modulen er atferdsøkonomi, etikk og psykologi, kombinert med teknologisk endring og digitalisering.

NHH EXECUTIVE ONLINE er et tilbud til deg som ønsker å holde deg oppdatert på ditt fagfelt, lære noe nytt og bli inspirert. Hvert kurs går over to dager eller fire uker, og er utformet for å gi deltakerne konkret input som kan benyttes i arbeidshverdagen – skreddersydd til online undervisning.

 

VERDT Å VITE

  • Kurset går over to dager
  • Fortløpende påmelding 
  • Undervisning: digitalt på Zoom
  • Pris: kr 9 500
  • Diplom for gjennomført kurs

Vi tar forbehold om nok deltakere for gjennomføring

FORELESERE