Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved MBA i teknologi og innovasjon i finans

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Deltakerne må ha en av følgende utdanninger:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag.-grad
  • Annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng/ECTS).
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  Deltakerne må ha minst tre års relevant arbeidserfaring.

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, litteratur, lunsj og pausebevertning.

  ANDRE KOSTNADER

  • Overnatting og middager vil utgjøre kr 2 400 til 3 000  pr samling (ikke obligatorisk)
  • Studietur Europa er stipulert til kr 15 000
  • Studietur Asia er stipulert til kr 25 000

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må avtale permisjon i forbindelse med studiesamlinger, studietur og eksamen med din arbeidsgiver.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er et erfaringsbasert masterstudium. Studiet er lagt opp som deltidsstudium over to år, med totalt 16 fysiske samlinger og en digital seminarserie på 3x3 timer per modul. Samlet omfang er 90 studiepoeng.

  Studiet har fire fagmoduler og hver modul har et omfang på 22,5 studiepoeng. Hver modul består av fire fysiske faglige samlinger, pluss en parallell digital seminarserie.

  Modulene er strukturert rundt et sett med overordnede spørsmål ledere møter når ny teknologi og nye forretningsmodeller utfordrer status quo. Disse spørsmålene danner så grunnlaget for de endringene i teknologi og reguleringer vi vil fokusere på i hver av samlingene i modulen, og for valget av akademisk innsikt vi vil bruke for å forstå disse fenomenene.

 • Oppgaver og eksamen

  Oppgaver og eksamen

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning og vil kunne inngå som delfinansiering av studiet.

  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no