MBA i teknologi og innovasjon i finans

MBA i teknologi og innovasjon i finans

Ønsker du å forstå virkningen av samspillet i utvikling og endringer som skjer innen finans og teknologi?

Lyntoget som fosser fram blir populært kalt Fintech, og dette toårige deltidsstudiet er din billett til å bli med på denne reisen.

NHH's MBA i Teknologi og Innovasjon i Finans er et unikt program satt sammen av finans, strategi, entreprenørskap, økonomi og ledelse.  Hver av disse fem modulene er organisert rundt kunnskap hentet ut fra forskning på mekanismer innen disse fagfeltene.  

Målet med studiet er å gi innsikt og forståelse av det samspillet som skjer mellom:

  • Teknologier og innovasjoner som for eksempel robotrading, digitale økosystemer, blockchain, kryptovalutaer og plattformer
  • Nye reguleringer i finansmarkedet som for eksempel PSD2, GDPR, KYC og AML
  • Megatrender som for eksempel open banking, global konkurranse, bransjeglidning og bærekraftig forretningsmodeller

Studiet gjør deg i stand til å se synergieffekten av disse tre elementene innen Fintech – dersom du jobber innen finans vil du få øynene opp for teknologi, og som teknolog vil du få større forståelse for finans. I dette spennende møtet mellom to sterke fagfelt oppstår både muligheter og trusler som er viktige å tilegne seg kunnskaper om.

BYGG NETTVERK

Du møter noen av NHHs aller fremste forskere, gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv og ca. 30 andre erfarne deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

FÅ PERSONLIG OPPFØLGING

En egen programleder følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programlederen holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Målgruppe

Studiet er for deg som jobber i bransjer som har, eller skal, implementere nye teknologi og innovative finanstjenester. Dette er aktuelt for bedrifter innen finanssektor, finansteknologi, finansinnovasjon, finansinstitusjoner, offentlig forvaltning, nærings- og bransjeorganisasjoner som fører tilsyn med eller tilrettelegger for bedrifter og sektorer som påvirkes av fintechrevolusjonen.

 

Denne kunnskapen er viktig for etablerte bedrifter som blir utfordret av nye aktører og nye forretningsmodeller, og yngre bedrifter som er en del av den gruppen som utfordrer status quo. 

 

Studiet passer for nåværende og fremtidige toppledere og avdelings-/enhetsledere, styremedlemmer, gründere og aktive eiere.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Studiestart medio september 2021
  • Søknadsfrist 1. juni 2021
  • Studieavgift: kr 111 250 per modul (kr 445 000 for hele studiet)
  • 16 intensive samlinger og 12 digitale dager i fire faglige moduler over to år. Samlinger i Oslo, Bergen og utenlandsturer til Europa og Asia.

Finansiering av videreutdanning