Søknad Verdsettelse

Søknad Verdsettelse

Ved søknad om opptak må følgende dokumentasjon vedlegges:

Før du logger deg på søknadsweb må du ha klar den dokumentasjon som skal lastes opp. Sørg for at filene er i PDF format.

Følgende dokumentasjon må legges ved:

  • Oppdatert CV med kort beskrivelse av motivasjon for å søke studiet.
  • Dokumentasjon på høyere utdanning – last opp de originale dokumentene du har mottatt fra lærestedet.
  • Dokumentasjon på arbeidserfaring. Dette trenger ikke være attester, det er tilstrekkelig med dokumentasjon som sier noe om stilling og varighet. Nåværende arbeidsforhold må og dokumenteres.

Du er selv ansvarlig for at søknaden er komplett ved søknadsfristens utløp.

Problem ved pålogging, send epost til etterutdanning@nhh.no

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

NHH kan ta stikkprøver av innsendte koper av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket. Dersom du plukkes ut til å være med i kontrollen, vil du få nødvendig informasjon sendt på epost. Her vil du få detaljert informasjon og praktisk veiledning om videre prosedyre. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffeloven § 361 og vil bli politianmeldt.

Om studiet

Studiepoeng
12
Grad
-

Har du spørsmål, ta kontakt