Praktisk Informasjon

Praktisk Informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved executive-studiet Verdsettelse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Opptakskrav er mastergrad i økonomi og administrasjon fra norsk eller akkreditert utenlandsk utdanningsinstitusjon eller fullført siviløkonomstudium. I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med annen mastergrad kvalifiserer og for opptak; f.eks. jurister, sivilingeniører eller samfunnsøkonomer. Søker må dokumentere et minimum av bedriftsøkonomisk kompetanse, eventuelt ervervet gjennom relevant yrkespraksis. I tillegg kreves minst fire års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med bachelorgrad i økonomi og administrasjon kan kvalifisere for opptak. For søkere i denne gruppen kreves særlig relevant realkompetanse tilpasset studiet. I tillegg kreves minimum fire års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.
  Det kan være mulig å kompensere manglende formell utdanning med særlig relevant praksis. Gjennomført AFA studium vil vektlegges ved opptak.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Attester og vitnemål lastes opp elektronisk i forbindelse med søknaden. Det er ikke nødvendig med vitnemål fra videregående skole eller avtjent verneplikt.

  All dokumentasjon må være lastet opp innen søknadsfristens utløp. I tillegg må søker gi en god beskrivelse av yrkeserfaring i et eget elektronisk
  skjema. Vær oppmerksom på at relevant yrkeserfaring må være opparbeidet etter fullført kvalifiserende utdannelse.

  Annen praksis vil kun unntaksvis bli tatt hensyn til.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften er kr. 60.000. I tillegg kommer pensumlitteratur, reisekostnader og opphold på konferansesentrene Refsnes Gods på Jeløy og på Lysebu Hotel.

  Kostnader forbundet med oppholdet på Refsnes Gods vil være ca. kr. 13.000. For oppholdet på Lysebu Hotel må deltakerne påregne ca kr. 800.

  Det må betales inn et depositum på kr. 5.000 når studieplassen bekreftes, og studiekontrakten signeres. Depositumet trekkes fra på fakturaen for studiet som skal være innbetalt før første samling.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiets omfang er 12 studiepoeng på masternivå.

  Studiet går over ett semester, med to intensive studiesamlinger. Første samling går over seks dager, siste samling over en dag.