Verdsettelse

Verdsettelse er et intensivt og videregående studium som bygger på AFA- eller Corporate Finance studiet.

Studiet gir deg en dypere forståelse for verdsettelsesmodeller, sammenheng mellom dem, og særlig utfordringer i aktuell verdsettingsanalyse.

I tillegg til modellforståelse vil det legges vekt på verdsettelsesrelevant regnskapsanalyse og metoder for konsistente prognoser. Betydningen av usikkerhet i verdsettelser, langsiktige avkastningskrav og erfaringer fra aktuelle verdsettingsskjønn gjennomgås.

Studiet henvender seg til finansanalytikere, Corporate Finance-rådgivere, forvaltere, økonomiledere, revisorer, forretningsjurister og andre med behov for avansert kompetanse i verdsettelse.

Morten Jensen_150px.jpg«Verdsettelsesstudiet er et intenst, inspirerende og lærerikt kurs. Det omfatter en grundig gjennomgang av både de sentrale modellene innen verdsettelse og relatert forståelse av finansregnskapet som verktøy. Studiet er lagt opp til mye kritisk diskusjon både i forelesningene og i gruppearbeidet med casene. Dette gjør at teorien kommer i en god og praktisk sammenheng, og dette er ikke minst viktig i arbeidet med fagoppgaven. Kurset er krevende, men solide lærerkrefter, fokusert pensum og en inspirerende gjeng gjør at jeg anbefaler det for alle med ambisjon om en dypere forståelse av verdsettelsesutfordringene.»

Analysesjef Morten Jensen i DNB Markets. Tok Verdsettelse i 2016.

Samlingsdager

  • 28. oktober - 2. november 2019: Refsnes Gods på Jeløy
  • 6. februar 2020, Lysebu Hotel i Oslo

Om studiet

Studiepoeng
12 studiepoeng masternivå
Grad
-

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Søknadsfrist 9. september 2019
  • Undervisningssted: Refsnes Gods på Jeløy og Lysebu Hotel
  • Studiet går over to semestre, totalt syv dager fordelt på to samlinger
  • Studieavgift: NOK 60 000