Avansert kredittanalyse

Avansert kredittanalyse

Fordypningsstudiet i avansert kredittanalyse er et nytt og intensivt studium med fokus på kredittrisiko.

Studiets målsetting er å systematiserer og integrerer aktuelle problemstillinger innen kredittanalyse. Studiet svarer på finansmarkedets behov for en dyptgående og teoribasert forståelse av kredittrisiko knyttet til selskaper. Dette inkluderer ulike tilnærminger til modellering av kredittrisiko, herunder empiriske grunnlag for prising og måling av kredittrisiko i forbindelse med ulike gjeldsinstrumenter og lånekontrakter. Også ulike aspekt ved porteføljeforvaltning og utarbeidelse av kredittanalyser blir diskutert.

Studiet er relevant for deg som trenger å forstå kompleksiteten rundt kreditt og som daglig arbeider med kreditt; de som jobber i kredittavdelinger, utstedere, meglere, kredittanalytikere, kredittforvaltere, porteføljeforvaltere, kundeansvarlige, Middle Office samt for de som arbeider med tilsyn og revisjon.

Om studiet

Studiepoeng
20 studiepoeng masternivå
Grad
På masternivå

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Undervisningssted: Oslo
  • Studiet går over to semester, totalt 13 dager fordelt på fire helgesamlinger
  • Studieavgift: 65 000,-

Oversikt over samlingsdatoer

09.03.-12.03.2018
Oslo
Konkursrisiko; Teori og praksis
13.04.-15.04.2018
Oslo
Kredittanalyse I; strategi- og regnskapsanalyse
04.05.-06.05..2018
Oslo
Kredittanalyse II
24.08.-26.08.2018
Oslo
Kredittmarkeder og kredittforvaltning
06.12.2018
Lysebu Oslo
Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver