Avansert kredittanalyse

Fordypningsstudiet i avansert kredittanalyse er et intensivt studium med fokus på kredittrisiko.

Avansert kredittanalyse_bilde

Studiets målsetting er å systematisere og integrere aktuelle problemstillinger innen kredittanalyse.

Studiet svarer på finansmarkedets behov for en dyptgående og teoribasert forståelse av kredittrisiko knyttet til selskaper.

Dette inkluderer ulike tilnærminger til modellering av kredittrisiko, herunder empiriske grunnlag for prising og måling av kredittrisiko i forbindelse med ulike gjeldsinstrumenter og lånekontrakter.

Også ulike aspekt ved porteføljeforvaltning og utarbeidelse av kredittanalyser blir diskutert.

Studiet tilbys i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

Studiet er relevant for deg som trenger å forstå kompleksiteten rundt kreditt og som daglig arbeider med kreditt;

  • de som jobber i kredittavdelinger
  • utstedere
  • meglere
  • kredittanalytikere
  • kredittforvaltere
  • porteføljeforvaltere
  • kundeansvarlige
  • Middle Office 
  • de som arbeider med tilsyn og revisjon

Om studiet

Studiepoeng
20
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Studiet er under utvikling. Vi legger ut informasjon fortløpende

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

Inntil videre gjennomføres all undervisning ved NHH Executive digitalt. Ved lettelser på tiltak og restriksjoner fra myndighetene, vil det på kort varsel bli åpnet for å gjennomføre fysiske/hybride studiesamlinger. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre et godt læringsutbytte for alle våre studenter, og studienes faglige innhold, kvalitet og læringsmål opprettholdes uavhengig av om undervisningen gjennomføres digital eller fysisk.

Oversikt over temaer

  Konkursrisiko; Teori og praksis
  Kredittanalyse I; strategi- og regnskapsanalyse
  Kredittanalyse II
  Kredittmarkeder og kredittforvaltning
  Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver