Porteføljeforvaltning

Et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Bilde av person ved pult

Studiets målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne porteføljeforvaltning.

Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Studiet tilbys i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

Studiet er relevant for deg med behov for forvaltningskompetanse, herunder

  • porteføljeforvaltere
  • finansanalytikere
  • meglere
  • personer innen risikostyring
  • kontroll
  • informasjonsteknologi

Studiet er også relevant for deg som trenger innsikt i porteføljeforvaltning i roller knyttet til for eksempel vurdering av eller innkjøp av forvaltningstjenester, avansert porteføljerådgiving eller bransjeregulering.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

verdt å vite

  • Studiet er under utvikling. Vi legger ut informasjon fortløpende

Neste oppstart

Tentativ september 2022. Søkbart vår 2022

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen høsten 2021

 

NHH Executive planlegger å gjennomføre all undervisning med fysiske studiesamlinger høsten 2021. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver studiesamling dersom det er behov for ekstraordinære covidtiltak.