Meld deg på nå

Meld deg på nå

Søknadskjema kortprogram - Forhandlingsteknikk

Er du NHH-alumni?
Har du DN Fordel?

Profil

For at programansvarlig skal kunne tilrettelegge kursinnholdet for deg, ønsker vi å vite litt mer om bakgrunnen din:

For at programansvarleg skal kunne tilrettelegge kursinnholdet for deg, ønskjer vi å vite litt meir om bakgrunnen din:

Yrkeserfaring

Utdanningsbakgrunn

Høyere / Høgare utdanning
Hvor / Kor har du hørt om NHH Executive kortprogram? Kryss gjerne av i flere / fleire alternativer

Praktisk informasjon

Prisen inkluderer pensum, bevertning og kursdokumentasjon.

Kostnader / Kostnadar for reise og opphold / opphald dekker du selv / sjølv.

PROGRAMTILBUD / -TILBOD

FOrHANDLINGSTEKNIKK

Lær hvordan du kan påvirke forhandlingsprosessen slik at du oppnår best mulig løsninger, både på kort og lang sikt.

TIL NETTSIDEN OM PROGRAMMET

(åpnes i nytt vindu)