Økonomiske og teknologiske sjokk: Strategi i turbulente tider

Økonomiske og teknologiske sjokk: Strategi i turbulente tider

Hvordan forbereder du din virksomhet på å møte radikale endringer?

Mange bransjer opplever nå sjokkartede endringer som truer vekst, lønnsomhet og overlevelse for etablerte bedrifter. Ny teknologi og nye forretningsmodeller snur opp ned på bransjer som varehandel, finanstjenester, TV og media, helse, transport og mye annet. Samtidig har globaliseringen gjort at økonomiske sjokk som finanskriser og fall i råvarepriser kommer hyppigere og sprer seg raskere enn tidligere.

All denne turbulensen må håndteres av ledere i de bedriftene som rammes. Historisk har turbulente perioder ikke bare skapt spektakulære fiaskoer, men også spektakulære suksesser. Det store spørsmålet er; hvordan responderer for å unngå samme skjebne som tidligere storheter som Norsk Data, Nokia eller Havila Shipping, og samtidig benytte seg av de mulighetene slike perioder skaper, slik Netflix, Europris og Gelato er gode eksempler på.

Formålet med dette programmet er å gjøre deg bedre i stand til å forstå hvordan radikale endringer i omgivelsene kan påvirke din bedrift, og hvordan man kan bruke denne innsikten til å fatte bedre beslutninger i slike situasjoner. Etter endt program skal du selv kunne analysere hvor sårbar en bedrift er for ulike radikale endringer i omgivelsene, hvilke valgmuligheter bedriften står ovenfor, samt å vurdere sannsynlige konsekvenser ved de ulike valgene.

HVILKE TEMA DEKKES I PROGRAMMET?

 • Kort introduksjon til strategisk analyse
 • Hva kjennetegner teknologiske sjokk?
 • Hva kjennetegner økonomiske sjokk?
 • Hvorfor er noen bedrifter og bransjer mer sårbare for sjokk enn andre?
 • Hvilke valgmuligheter står bedrifter ovenfor når de skal respondere på et gitt sjokk?
 • Hva er konsekvensene av ulike responser?

MÅLGRUPPE FOR PROGRAMMET

 • Toppledere, mellomledere og styremedlemmer
 • Konsulenter og analytikere
 • Ansatte i offentlig forvaltning som ønsker bedre forståelse av de private aktørene som offentlige tiltak skal påvirke

ARBEIDSFORM OG UNDERVISNING

Programmet bygger på seminarformen, med plenumsundervisning, gruppediskusjoner og gjennomgang av case. Vi krever ingen forkunnskaper, men anbefaler deltakere uten fagkunnskap innen økonomi- eller strategifaget å lese to enkle fagtekster i forkant av programmet.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Studiedager: 2
 • 15% alumnirabatt
 • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.