Ledere som kulturelle arkitekter

Ledere som kulturelle arkitekter

Innovasjons- og omstillingsevne er viktige i jakten på konkurransefortrinn. Men hva om organisasjonskultur kommer i veien for utvikling? Da må lederen bli en kulturell arkitekt.

Lær mer om rollen organisasjonskultur spiller ved innovasjon og omstilling, og hvordan kultur kan analyseres, påvirkes og utvikles slik at den blir en viktig strategisk ressurs.

Kurset ser på lederens rolle som «kulturell arkitekt» og gir deg verktøy som kan brukes for å bygge en strategisk relevant kultur og lykkes med omstilling. Vi vektlegger særlig hvordan formelle og uformelle ledere har ulike forutsetninger for å påvirke kultur.

Programmet passer for ledere og andre som arbeider med utvikling, omstilling og innovasjon, og da spesielt iverksetting av strategi.

Case Bergen: Miles ved Tom Georg Olsen. Tom Georg har jobbet i IT-bransjen siden 1987. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger i bl.a. Telenor, Avenir og Ementor. Han var med å etablere Miles i 2005. Tom Georg er CEO og konserntjener i Miles. Tom Georg Olsen vil dele av sine erfaringer omkring hvilken rolle kultur spiller for å oppnå utvikling, lønnsomhet og vekst.

Case Oslo: Telenor ved Birgitte Yttri. Birgitte Yttri er organisasjonssosiolog fra UiO og har en Master of Management-grad fra BI, med spesialisering innen strategi og endringsledelse. Birgitte Yttri er Senior Research Scientist i Telenor, og fokuserer på kulturkartlegging og utvikling av en strategisk relevant kultur i Telenor Group. Birgitte Yttri vil dele av sine erfaringer fra Telenor i arbeidet med å utvikle en mer innovativ kultur på konsernnivå.

Hvilke tema dekkes i programmet?

 • Organisasjonskultur som fenomen
 • Strategisk relevante kulturer og kultur som kilde til konkurransefortrinn
 • Modellen for konkurrerende verdier
 • Innovasjonskultur
 • Integrasjons- og differensieringsparadigmet
 • Corporate Branding
 • Ledere som kulturelle arkitekter
 • Kultur i et lærings- og utviklingsperspektiv

Mer om kurset

Studier viser at bedrifters kapasitet til innovasjon og omstilling er en viktig potensiell kilde til varige konkurransefortrinn. Men samtidig viser både forskning og praktisk erfaring at organisasjonskultur kan hemme innovasjons- og omstillingsevnen.

Dette blir ofte forklart som kompetanse- elle suksessfellen: Virksomheter som oppnår suksess og høy lønnsomhet med en type strategi, forretningsmodell eller teknologi, er tilbøyelige til å utvikle en kultur som verner om fortiden og hemmer utvikling.

Offentlige virksomheter opplever lignende utfordringer i møte med radikal omstilling, ofte som et resultat av manglende eksponering for «eksterne sjokk».

Programmet belyser hvilken betydning kulturell transformasjon har i forbindelse med store omstillinger og innovasjon.

Arbeidsform og undervisning

Undervisningen er basert på en kombinasjon av forelesninger, refleksjon og diskusjon både i plenum og grupper.

 • Plenumsundervisning
 • Grupper
 • Casejobbing
 • Presentasjoner
 • Analyser av deltakernes praktiske case

Din kunnskap og erfaring er viktig! Bidra aktivt i diskusjonene og i gruppearbeid. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Studiedager: 2
 • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss