Kriseledelse

Hva gjør man som leder når kriser rammer, og hvordan kan du støtte utvikling av effektiv kriseledelse i din virksomhet?

Det hevdes at alle organisasjoner og ledere – før eller senere –utsettes for en alvorlig krise, enten denne trigges av organisasjonens indre- eller ytre forhold. Slike situasjoner kan for eksempel forårsakes av ondsinnede- og kriminelle handlinger som terror, naturkatastrofer, industrielle ulykker eller vanstyre. I disse situasjonene er det avgjørende med effektiv kriseledelse.

I løpet av to dager vil du lære mer om hvordan kriser – og ledelse – påvirker deg, ditt team, din kriseorganisasjon, og ikke minst krisekommunikasjon.

Kursets ulike deler – fire i alt – tar deg gjennom en «startpakke» for ledere som også fungerer som en oppfriskning og påfyll om du har kompetanse innenfor feltet fra før.  Delene er bygget opp slik at man først får et innblikk i hvilke typer kriser som kan ramme og hvordan man forbereder seg mentalt på dem. Vi ser deretter på hvordan ledere mobiliserer et strategisk kriseledelsesteam. Videre ser vi på hvordan man effektivt leder en større kriseorganisasjon under kriser. Til sist ser vi på hvordan ledelse og krisekommunikasjon virker sammen.

Kurset bygger på forskning fra kurslederen og hennes nærmeste forskerkollegaer. Det er basert på den nyeste forskningen innenfor fagfeltet samt arbeidet til de mest anerkjente internasjonale forskerne på området.

Formålet med kortprogrammet er at du skal få praktisk og forskningsbasert kompetanse innen kriseledelse som kan benyttes umiddelbart både som forberedelse og   respons på kriser i din virksomhet.

Etter endt kortprogram vil du kunne forberede deg og dine medarbeidere mentalt på ulike typer kriser, kjenne til hvordan du leder et kriseteam i oppstartfasen, kjenne til hvordan du mobiliserer ledelse og samhandling inne ulike områder og over tid, samt kjenne til hvordan du gjennomfører en krisekommunikasjonsstrategi, når en krise rammer.

HVILKE TEMAER DEKKES I PROGRAMMET?

  • Hvordan forberede seg på ulike typer kriser
  • Hvordan lede et kriseteam i oppstartsfasen
  • Hvordan iverksette kriseledelse innen ulike områder
  • Hvordan gjennomføre en ledelsesstrategi for krisekommunikasjon

MÅLGRUPPE

  • Personer med beslutningsansvar ved kriser som styremedlemmer, virksomhetsledere og mellomledere.
  • Personer i rådgivende stillinger innen HR/personalledelse, HMS,  og beredskaps- og kriseledelse.

ARBEIDSFORM OG UNDERVISNING

Undervisningsformen er delt inn i foredrag basert på anvendt forskning samt utvalgte case, etterfulgt av scenariobaserte gruppeøvelser og plenumsdiskusjoner. Det kreves ingen forkunnskaper av deltakerne, men det anbefales at dere leser gjennom kurslitteraturen som sendes ut i forkant.

Deltakernes egen kunnskap og erfaring er svært viktig for kurset. Det er ønskelig at du bidrar aktivt i gruppens øvelser samt i plenumsdiskusjoner. Det gir muligheter for verdifull erfaringsdeling mellom deltakerne og skaper en god læringsarena for alle rundt temaet kriseledelse.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
på masternivå

Verdt å vite

  • Studiedager: 2
  • 15% alumnirabatt
  • Inger spesielle forkunnskaper er nødvendig
  • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss