Krakk og kriser

Formålet med programmet er at du skal få bedre forståelse for hvordan bedriften din best mulig kan forebygge og komme seg ut av kriser. Hvordan kan du kartlegge og forstå forløpet til kriser i økonomien? Hvilke signaler må du være oppmerksom på?

Hvilke tema dekkes i programmet?

  • Lær om ulike metoder slik at du kan avdekke kriser tidlig
  • Hvilke faktorer som leder opp til kriser?
  • Cases fra tidligere finanskriser: Hva skjedde og hva kan vi lære av dette?
  • Kriseteori

Målgruppe

Programmet er designet spesielt for deg som er leder på ulike nivåer, analytiker, utreder eller aktører i privat og offentlig sektor.  som ønsker større innblikk i kriseøkonomi på mikro og makroplan.

Mer om kurset

For at du skal kunne kartlegge og forstå dagens situasjon og utsiktene for fremtiden får du innblikk i kriseteori, krisemodeller og relevant metode. Sammen med empiri og historiske krisehendelser brukes dette for å forstå hvordan og hvorfor kriser oppstår og hva man kan gjøre for å håndtere dem på best mulig måte.

Arbeidsform og undervisning

Vi baserer undervisningen på en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Som deltaker vil du bli involert i stor grad og resultatet av gruppearbeidet skal presenteres.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Studiedager: 2
  • 15% alumnirabatt
  • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Dette programmet kan også tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.