Korrupsjon - lederansvar og konsekvenser

Korrupsjon - lederansvar og konsekvenser

Korrupsjon har blitt et samfunnsproblem som brer om seg og etter hvert avdekkes i de fleste deler av nærings- og samfunnlivet – også i Norge.

Du vil i dette programmet få en innføring i internasjonale trender på antikorrupsjonarbeidet. Vi ser på internasjonalt samarbeid og hvordan prosessene foregår på tvers av landegrenser og institusjoner; hvor står vi nå? Vi berører harmoniserte og ikke-harmoniserte regelverk, samt trender innen strafferettstreaksjoner og sivilrettslige reaksjoner.

Programmet er grovt sett delt i 2 deler; betydningen av interne "compliance-systemer" i et strafferettslig perspektiv og sivilrettslige tiltak mot korrupsjon. 

Hvilke tema dekkes i programmet?

Del 1 - Betydningen av interne "compliance-systemer" i et strafferettslig perspektiv

  • Ideene bak den rettslige utviklingen vi har sett i USA – der de fleste strafferettsreaksjoner mot næringslivsrelatert korrupsjon ender opp som fremforhandlede løsninger eller forlik
  • Strafferettslig utvikling i Norge og Europa; vurderinger som kan forventes å påvirke strafferettsreaksjoner her hjemme
  • Likheter og forskjeller mellom privat og statlig sektor
  • Utfordringer/ikke avklarte spørsmål om straffeprosess og straff

Del 2 - Sivilrettslige tiltak mot korrupsjon

  • Oversikt - innkjøpsregler og utestengning, relevante konkurranserettsregler, erstatningsregler
  • Sivilrettslige søksmål /private enforcement (praksis, utfordringer,  begrensninger i regelverket)

Arbeidsform og undervisning

I programmet vil vi ta i bruk en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid basert på casestudier. Programmet legger opp til aktiv deltakelse og deling av erfaringer og kunnskap rundt temaet.

Deltakerne vil få utdelt en «pre-read» oversikt som det forventes at man har gått gjennom før programmet starter.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Studiedager: 2
  • 15% alumnirabatt
  • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss