Innovasjonsledelse - innovasjon for vekst

Innovasjonsledelse - innovasjon for vekst

Store modne virksomheter nedskalerer, investeringer i roboter og automatisering stiger, og kundene er mer forbundet med hverandre enn noen gang før! Hva må til for at din bedrift skal overleve og vokse i en slik situasjon?

I løpet av tre intensive dager vil du lære hvordan bedriften din kan vokse og bli mer robust. Vi kombinerer det siste av forskning innen tjenesteinnovasjon med praktiske tilnærminger til innovasjonsledelse og tjenestedesign. Presentasjoner fra Norges fremste innovasjonsbedrifter, diskusjoner rundt reelle case og gruppearbeid med høyt kvalifiserte deltakere vil gi deg oppdatert kompetanse som vil være direkte anvendbar i egen virksomhet.

Dette kortprogrammet i serviceinnovasjon er unikt i Norge, og er et samarbeid mellom NHH, Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) og LiveWorks – i sum et av Europas fremste forskning, design og innovasjonsmiljø. Det gir en enestående mulighet for deg som vet at tjenesteinnovasjon, innovasjon i forretningsmodeller, design, organisasjonskultur og markedstilbud er en forutsetning for å lykkes i markedet.

Studiet er rettet mot deg som er, eller ønsker å bli, leder av private eller offentlige virksomheter, og i denne rollen ønsker å skape et innovasjonsmiljø i egen organisasjon eller avdeling. Er du for tiden involvert i operative eller strategiske utviklings- og endringsprosesser vil du kunne ha svært god nytte av programmet.

Det gir en enestående mulighet for deg som vet at tjenesteinnovasjon og innovasjon i forretningsmodeller, design, organisasjonskultur og markedstilbud er en forutsetning for å lykkes i markedet.

Hvilke tema dekkes i programmet?

  • Innovasjon i forretningsmodeller
  • Innovasjon i forretningskulturer
  • Designtenking for ledere
  • Kommersialisering av innovasjoner

Mer om kurset

For å drive effektivt innovasjonsarbeid må man vite mer om hvor virksomheten er sårbar: ikke i dag, men i fremtiden. Dette danner føringer for hva man skal innovere.

Innovasjon i forretningsmodeller – andre måter å skape verdier for kundene – er et godt sted å begynne å utforske. Deretter kan man begi seg inn i ledelsesmessige implikasjoner ved å utvikle en organisasjonskultur for bærekraftige innovasjonstiltak som videreutvikling av markedstilbudet eller nye løsninger.

Med dette på plass vil vi bruke en hel dag på å presentere det nyeste innen Service Design Thinking. Det blir gitt en innføring av AT-ONE-metoden for kunde- og brukersentrert tjenesteinnovasjon, samskapingsteknikker, visualisering og storytelling for å designe nye kundeopplevelser. Metoden er «learning by doing».

Kurset avsluttes med en debrief av de foregående dagene.

Arbeidsform og undervisning

Pedagogisk kombineres forelesninger, diskusjoner og praktisk arbeid individuelt og i grupper.

Din kunnskap og erfaring er viktig! Bidra aktivt i casediskusjonene og i gruppearbeidet. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning ved NHH og er ledende i Norge innen strategi, ledelse, finans og økonomi. Årlig tilbyr vi ca. 1000 studenter det siste innen forskningsbasert kunnskap, oppdaterte fagteorier og nettverk med noen av landets fremste ledere og spesialister.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Studiedager: 3
  • 15% alumnirabatt
  • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss