Innovasjonledelse - et kompetanseprogram for næringsklynger

Innovasjonledelse - et kompetanseprogram for næringsklynger

Like viktig som evnen til å spå om fremtiden, er forståelsen av nåtiden!

Programmets formål

Programmet skal bidra til å gi ny innsikt, refleksjonsmuligheter og nettverksbygging mellom deg og din virksomhet, på området innovasjonsledelse. Hovedingrediensen blir formidling av relevante faglige perspektiver og oppdatert forskning fra ulike miljøer på NHH. Programmet bygger på en erkjennelse av at kompetanseprogrammer gir best utbytte dersom du får bidra som en aktiv ressurs i kunnskapsutviklingen. Dette oppnås gjennom stor grad av interaksjon mellom fagressursene og deg. Videre at faglige perspektiver og tema relateres til, og anvendes på, dine praktiske strategiske utfordringer, både på virksomhets-  og bransjenivå.

Således skal programmet tilføre ledere og spesialister i næringsklyngene, relevant og oppdatert faginnsikt på innovasjon, som kan bidra til økt verdiskaping for både medlemsbedriftene, klyngene og deres kunder og samarbeidspartnere»

Pedagogisk tilnærming

Programmet består av en seminarrekke hvor det presenteres faglige perspektiver og sentrale forskningsfunn på innovasjonsområdet fra NHHs mest relevante og spennende fagressurser og forskningsprosjekter.

Du inviteres til diskusjoner og analyser om denne innsikten, og hvordan dette utspiller seg og påvirker deg og din virksomhet og bransje. Det vil bli lagt til rette for at du får utfordre etablerte sannheter både på individ-, virksomhets- og bransjenivå, nyanserte innsikter og forklaringer, samt involvering gjennom case og fagbaserte analyser.

Om studiet

Studiepoeng
-
Grad
-

Verdt å vite

  • Oppstart
  • Meld deg på innen 15. desember 2019
  • Seks seminarer à en dag
  • Pris:
    Kr. 49 000,- + kr. 650,- for dagpakke
    Reise- og oppholdskostnader samt pensumbøker dekkes av den enkelte deltaker

Kontakt oss