En RESTART for bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller

En RESTART for bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller

Dagens forretningsmodeller er under press. Dette skyldes økte krav til bærekraft, muligheter knyttet til ny teknologi og endrede kundepreferanser.

shutterstock_1120037774-1.jpg

Forretningsmodellinnovasjon er nøkkelen til å muliggjøre bærekraftig og lønnsom vekst, og bedrifter må finne nye måter å skape, levere og kapre verdi på. Dette workshop-baserte dagskurset gir deltakerne faglige og praktiske verktøy for å lykkes med dette i praksis.

Gjennom rammeverket RESTART og en tilhørende prosessmodell for innovasjon, settes deltakerne i stand til å gjennomføre bærekraftige og lønnsomme innovasjonsprosesser i fire faser:

Recognize: Hvordan identifisere de viktigste egenskapene ved den nåværende forretningsmodellen, og dens viktigste positive og negative fotavtrykk på samfunn og miljø.

Rethink: Hvordan identifisere de viktigste driverne for endring for bedriften, og de mulige endringene som kan iverksettes for å oppnå en grønnere og smartere forretningsmodell.

Reinvent: Hvordan designe en ny forretningsmodell som tar utgangspunkt i nye og bedre måter å skape, levere og kapre verdi på, og som kan redusere bedriftens fotavtrykk.

Reorganize: Hvordan implementere og organisere den nye forretningsmodellen, slik at bedriften kan nå sine nye mål.

Verdt å vite

Tid: 5. februar 2019 kl. 08.30-15.45

Sted: AS Høyres Hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo

For påmelding og mer informasjon