Dynamisk virksomhetsstyring

Dynamisk virksomhetsstyring

Dagens organisasjoner står ovenfor store endringer og usikkerhet i omgivelsen.

Som følge av dette ser vi at flere organisasjoner utvikler nye og dynamiske virksomhetsstyringsmodeller. Det gjelder både bedrifter som står ovenfor makro økonomiske endringer, økt konkurranse og offentlige organisasjoner som står ovenfor endringer i samfunnet i form av arbeidsledighet, aldrende befolkning og annet som påvirker det offentlige landskapet.

Endringer har konsekvenser for hvordan organisasjoner håndterer usikkerhet, og en voksende forskningslitteratur viser at det er mulig å skape mer dynamikk i styringen for på den måten å bedre håndtere usikkerhet.

Hvilken type usikkerhet din organisasjon møter, og hva slags responser som er hensiktsmessige, vil imidlertid avhenge av egenskaper ved organisasjonen og bransjen. Formålet med kurset er å sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan danne utgangspunkt for dynamisk virksomhetsstyring.

For å oppnå dette tar kurset for seg en rekke byggesteiner som er nødvendige for å lykkes med å skape en dynamisk virksomhetsstyring. Vi vil arbeide med design av virksomhets-styringsmodellen og hvordan denne kan bli mer dynamisk. Vi vil fordype oss i føringer og strukturer som er nødvendig for å få en god og dynamisk virksomhetsstyring. Deretter vil vi se på selve styringsprosessen og hvilke verktøy som med fordel kan brukes for å få inn mer dynamikk. Til slutt kommer vi inn på gjennomføringen der vi diskuterer fremgangsmåter for å lykkes med dette.

På denne måten vil du bli satt i stand til å arbeide med dynamisk virksomhetsstyring i din organisasjon.

Målgruppe

 • Personer med beslutningsansvar som for eksempel medlemmer av ledelsen på ulike nivåer og styremedlemmer
 • Ansatte i økonomi- og HR funksjonen
 • Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger

Hvilke tema dekkes i programmet?

Introduksjon og strategiske føringer

 • Utviklingen av virksomhetsstyring de siste 20 årene
 • Utfordringer med tradisjonell virksomhetsstyring
 • Virksomhetsstyringspyramiden
 • Styringsprinsipper
 • Organisering

Styringsprosessen og implementering

 • Enterprise risk management
 • Rullerende prognoser
 • Scenarios
 • Implementering av dynamisk virksomhetsstyring

Arbeidsform og undervisning

 • Plenumsundervisning
 • Gruppe- og casearbeid
 • Presentasjoner

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Studiedager: 1
 • 15% alumnirabatt
 • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss