Dette er digitalisering

Dette er digitalisering

Svært mange ledere kommer til oss og formidler en bekymring for å ikke henge med i det mye omtalte «digitale skiftet». Det er forståelig; dreiningen vi har sett de siste par årene fra fokus på optimalisering av operasjonell drift til fokus på omstilling, innovasjon og «teknologisering» byr på utfordringer for mange ledere og behovet for ny kompetanse blir tydelig.

I dette kortprogrammet går vi rett inn i begrepene, moteordene og trendene og fyller dem med innhold og innsikt. Vi tar lederens perspektiv og tilfører substansiell forståelse for hva digitalisering faktisk innebærer og muliggjør, og ikke minst hva det ikke er. Vi kobler det til organisasjon og endringsledelse, eller mer populært; transformasjonsledelse. Digital forretningsstrategi er et sentralt tema, og innsamling, analyse og beslutningstaking basert på store datamengder står sentralt. Til slutt kommer vi også innom teknologier som blokk-kjeder, robotisering, algoritmer samt utvidet, blandet og virtuell virkelighet. 

Programmet er lagt opp som en interaktiv læringsarena, hvor du selv forventes å bidra med egne erfaringer og problemstillinger i diskusjoner og gruppearbeid.

I forkant av programmet vil vi sende ut boken Digital forretningsforståelse av Tarjei Alvær Heggernes, til alle deltakere og vi oppfordrer til å ha lest gjennom denne før programstart.

Ved fullført program vil du ha et «digitalt» begrepsapparat og du er beredt til å kunne delta aktivt i en strategisk diskusjon om hva digitalisering egentlig handler om og hvordan virksomheter kan ta del i de mulighetene og utfordringene teknologien byr på.

Etter fullført program får du tildelt et kurssertifikat utstedt av NHH Executive.  

Hvilke temaer dekkes i programmet?

  • Digitisering og digitalisering
  • Digital transformasjon
  • Digitale plattformer og økosystemer
  • Digital forretningsstrategi
  • Digitale teknologier i Industri 4.0

Målgruppe

Programmet er rettet mot ledere som står overfor større omstillinger som involverer teknologi samt fagspesialister som på ulike sett er eksponert for digitalisering.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
Masternivå

Verdt å vite

  • Varighet: 2 dager
  • 15% alumnirabatt
  • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss