Modulbeskrivelse Business Upgrade

Modul 1 – Strategisk analyse i ustabile tider
Denne modulen tar sikte på å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess mens andre ikke har det. Hva skjer når omgivelsene endrer seg, som f.eks. under teknologiske sjokk? Hvordan kan beslutningstakere bruke denne innsikten for å ta bedre beslutninger? Modulen tar utgangspunkt i oppdatert forskning og innsikt om strategi, strategisk analyse og konkurranseteori.
 
Modul 2 - Ny teknologi og forretningsmodellinnovasjon
Denne modulen går nærmere inn på hva innovasjonsdrevet, teknologisk endring og disrupsjon egentlig innebærer. Hvordan kan bedrifter respondere på teknologisk endring ved å innovere rundt sine forretningsmodeller? Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt fra studier om teknologisk endring, innovasjon og forretningsmodeller.
 
Modul 3 – Finans i en digital verden
Denne modulen tar for seg implikasjonene av digitalisering for finans. Fokus vil være på hvordan temaer som fremveksten av fintech-selskaper, nye former for finansiering, robotisering, kryptovaluta og blokkjede-teknologi påvirker klassiske finansrelaterte problemstillinger. Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om finansmarkeder og corporate finance, og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.
 
Modul 4 – Økonomistyring i en digital verden
Denne modulen tar for seg hvordan digitalisering vil påvirke sentrale elementer innen økonomistyringsfaget, herunder lønnsomhetsanalyser av digitale forretningsmodeller, måling og incentivsystemer. Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om økonomisk styring og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.
 
Modul 5 – Ekspansjon og nye vekstmuligheter
Denne modulen vil fokusere på hvordan bedrifter kan gå frem for å analysere en ekspansjonsbeslutning. Mange bedrifter som står ovenfor teknologisk endring vil erfare at vekstmulighetene i eksisterende markeder avtar, og at de er større andre steder. Denne modulen vil ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap om konsernstrategi, strategisk analyse og strategiske allianser, og koble dette med digitalisering og teknologisk endring.
 
Modul 6 - Implementering og iverksetting av strategisk endring
Denne modulen ser på hvilke utfordringer bedrifter står ovenfor når de skal implementere nye strategier og strategisk endring, som f.eks. når man skal gjøre betydelige endringer i strategi, forretningsmodell og organisasjon for å respondere på et teknologisk sjokk, og hvordan bedrifter kan gå frem for å møte disse utfordringene på en god måte. Det faglige utgangspunktet er strategisk endring, ledelse og organisasjonsteori, koblet med digitalisering og teknologisk endring. Det vil også bli satt av tid på denne modulen til å oppsummere og sy sammen innsikt fra de seks modulene.