Modulbeskrivelse Business Upgrade

Business Ugrade består av ni moduler.

Introduksjonsmodulen – Strategisk analyse og teknologisk endring
Denne modulen tar sikte på å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess mens andre ikke har det. Hva skjer når omgivelsene endrer seg, som f.eks. under teknologiske sjokk? Hvordan kan beslutningstakere bruke denne innsikten for å ta bedre beslutninger? Modulen tar utgangspunkt i oppdatert forskning og innsikt om strategisk analyse, konkurranseteori og teknologisk endring.
 
Modul 2 - Innovasjon og nye forretningsmodeller
Denne modulen går nærmere inn på hva innovasjonsdrevet, teknologisk endring og «disrupsjon» egentlig innebærer. Hvordan kan bedrifter respondere på teknologisk endring ved å innovere rundt sine forretningsmodeller? Hva skal til for at en bedrift skal profitere på innovasjoner de kommer opp med? Og hva er fordeler/ulemper med å ha åpne innovasjonsprosesser, fremfor lukkede? Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt fra studier om innovasjon, teknologisk endring og forretningsmodeller.
 
Modul 3 – Finans i en digital verden
Denne modulen tar for seg implikasjonene av digitalisering for finans. Utgangspunktet er klassisk teori om corporate finance, hvor vi søker å forstå hvordan endringer som fremveksten av fintech-selskaper, nye former for finansiering, robotisering, kryptovaluta og blokkjede-teknologi påvirker klassiske finansrelaterte problemstillinger. Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om finansmarkeder og corporate finance, og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.
 
Modul 4 – Anvendt programmering for ledere
Denne modulen gir en introduksjon til programmering, for ledere og andre som ikke vet hva dette er, men som har lyst å vite litt mer om temaet. Programmering og dataanalyse lærer man best ved å bli litt skitten på hendene. Denne modulen gir deltakerne en praktisk innføring i to populære programmeringsspråk, nemlig Python og R. Denne modulen vil ikke gjøre deg til en koder, men heller gi den en smakebit på hva programmering går ut på, og hvordan det kan brukes til å løse klassiske bedriftsrelaterte problemstillinger.

Modul 5 – Økonomistyring i en digital verden
Denne modulen tar for seg hvordan digitalisering vil påvirke sentrale elementer innen økonomistyringsfaget, herunder lønnsomhetsanalyser av digitale forretningsmodeller, måling og incentivsystemer. Modulen tar utgangspunkt i oppdatert innsikt om økonomisk styring og kobler dette med digitalisering og teknologisk endring.
 
Modul 6 – Ekspansjon og nye vekstmuligheter
Denne modulen vil fokusere på hvordan bedrifter kan gå frem for å analysere en ekspansjonsbeslutning. Mange bedrifter som står ovenfor teknologisk endring vil erfare at vekstmulighetene i eksisterende markeder avtar, og at de er større andre steder. Denne modulen vil ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap om konsernstrategi, strategisk analyse og strategiske allianser, og koble dette med digitalisering og teknologisk endring.

Modul 7 - Digital markedsføring
Denne modulen tar for seg hvordan teknologisk endring og digitalisering har påvirket merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring. Du vil få en oppdatering på relevant kunnskap om merkeledelse og markedsføring i en digital verden, og modulen skal gjør deg bedre i stand til å markedsføre dine produkter på nye måter i nye markeder og markedssegmenter. Det faglige utgangspunktet er markedsføring, branding og kundeatferd, koblet med teknologisk endring og digitalisering.

Modul 8 - Atferdsøkonomi: Beslutninger, rasjonalitet, og ulikhet i en digital verden
Denne modulen gir en innføring i atferdsøkonomi (Behavioral economics), som de siste årene har vokst frem som et av de viktigste feltene innenfor samfunnsøkonomi-faget. Atferdsøkonomene bruker eksperimenter som forskningsmetode, og studerer hva som påvirker folks moralske og økonomiske beslutninger basert på erkjennelsen av at vi ikke bare er motivert av snever egeninteresse og at vi ikke er fullkomment rasjonelle. Det faglige utgangspunktet for modulen er atferdsøkonomi, etikk og psykologi, kombinert med teknologisk endring og digitalisering.
 
Modul 9 - Implementering og iverksetting av strategisk endring
Denne modulen ser på hvilke utfordringer bedrifter står ovenfor når de skal implementere nye strategier og strategisk endring, som f.eks når man skal gjøre betydelige endringer i strategi, forretningsmodell og organisasjon for å respondere på et teknologisk sjokk, og hvordan bedrifter kan gå frem for å møte disse utfordringene på en god måte. Det faglige utgangspunktet er strategisk endring, ledelse og organisasjonsteori, koblet med digitalisering og teknologisk endring. Det vil også bli satt av tid på denne modulen til å oppsummere og sy sammen innsikt fra de ni modulene.