Business Upgrade

Faglig oppfriskning og nytt påfyll for økonomer.

NHH Business Upgrade er et unikt program rettet mot siviløkonomer som tar sikte på å oppdatere sentral kunnskap fra siviløkonomstudiet. Programmet er utviklet i samarbeid med Econa. Den pågående teknologiske revolusjonen vil fungere som en rød tråd gjennom hele programmet, og fokus blir på å anvende den oppdaterte fagkunnskapen på dagsaktuelle case for å bedre forstå konsekvenser av disse endringene for en bedrift eller bransje, og gjøre deg i stand til å ta bedre beslutninger på basis av denne oppdaterte innsikten.
 
NHH Business Upgrade består av tre obligatoriske moduler og seks valgfrie moduler (hvor man må velge minst to). Hver modul vil gå over to dager. De tre obligatoriske modulene tar utgangspunkt i strategisk analyse, økonomistyring i en digital verden og implemering og iverksetting av strategisk endring, og fungerer som en overordnet struktur for de valgfrie modulene. De seks valgfrie modulene tar for seg et bredt spekter av både nye og mer tradisjonelle tema fra siv.øk-studiet, som blir oppdatert og tilpasset dagens konkurransesituasjon for å gjøre deg bedre i stand til å forstå og håndtere en stadig mer dynamisk og kompleks konkurransesituasjon.

Mål for programmet

 • Programmet skal gi deg en oppfriskning av fagopplæringen fra Masternivå/MBA samt tilføre ny og relevant innsikt fra forskning og praksis
 • Programtilbudet skal i samarbeid med Econa tilrettelegge for nettverksbygging gjennom alumni

Målgruppe for programmet

 • Siviløkonomer/M.Sc./Ind.øk. med lederansvar som ønsker å fornye sin kompetanse.

Undervisningsform

Gjennom hele programmet vil vi legge vekt på møtet mellom teori og praksis; hvordan står de etablerte teoriene og modellene seg i møtet med det mange omtaler som den 4. industrielle revolusjon? Hva endrer seg, hvorfor og hvilken betydning har det for ulike bransjer, organisasjoner og ledere?

Vi belyser disse problemstillingene ved hjelp av forelesninger og casearbeider, og vi inviterer inn spennende personer som har erfaringer og historier å fortelle som gir relevant innsikt og inspirasjon. Som forberedelser til modulene, vil vi legge frem anbefalt litteratur og ulike webbaserte læringskilder.

Pensum

Anbefalt lesestoff til hver modul vil bli gjort tilgjengelig på Canvas ca. tre uker før den aktuelle modulen. I tillegg vil det bli publisert en video hvor foreleser(e) på den aktuelle modulen gir en oversikt over hva som skal dekkes på modulen, samt sette det anbefalte lesestoffet i kontekst. Etter hver modul vil deltakerne få utlevert en oversikt over artikler og bøker hvor man kan gå dypere inn i stoffet som ble dekket på modulen. Dette er for de som ønsker å lære mer om de aktuelle temaene i etterkant.

Les også om TechUpgrade

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Oppstart 21. mars 2019
 • Undervisning NHH Campus Oslo
 • Fem kursmoduler à to dager
 • Studieavgift: kr. 54 000,- for medlemmer av ECONA.
  Kr. 64 000,- for øvrige deltakere
  • Prisen inkluderer deltakelse på fem moduler, litteratur og bevertning på dagtid
 • Pris per modul utover det som er obligatorisk (tre obligatoriske og to valgfrie)

  1 ekstra modul: kr. 10 800,-
  2 ekstra moduler: kr. 15 500,-
  3 ekstra moduler: kr. 19 500,-
  4 ekstra moduler: kr. 19 500,-
 • Reise og hotellopphold dekkes av deltakeren selv

Kontakt oss

21.03.-22.03.2019
NHH Campus, Oslo
Strategisk analyse og teknologisk endring (obligatorisk)
09.05.-10.05.2019
NHH Campus, Oslo
Innovasjon og nye forretningsmodeller (valgfri)
18.06.-19.06.2019
NHH Campus, Oslo
Finans i en digital verden (valgfri)
05.09.-06.09.2019
NHH Campus, Oslo
Anvendt programmering for ledere (valgfri)
17.10.-18.10.2019
Scandic Solli, Oslo
Økonomistyring i en digital verden (obligatorisk)
14.11.-15.11.2019
NHH Campus, Oslo
Ekspansjon og nye vekstmuligheter (valgfri)
06.02.-07.02.2020
NHH Campus, Oslo
Digital markedsføring (valgfri)
05.03.-06.03.2020
NHH Campus, Oslo
Atferdsøkonomi: beslutninger, rasjonalitet, og ulikhet i en digital verden (valgfri)
16.04.-17.04.2020
NHH Campus, Oslo
Implementering og iverksetting av strategisk endring (obligatorisk)