Business Upgrade

Faglig oppfriskning og nytt påfyll for økonomer.

Hvor stor andel av det du lærte på studiene anslår du som like relevant i dag, som når du lærte det? Og hvor mye av det du lærte husker du i dag?

For de fleste av oss er svaret på begge disse spørsmålene litt ubehagelige. Verden endrer seg i et stadig raskere tempo, og den faglige utviklingen følger etter. De færreste av oss husker alt vi lærte, og av det vi husker og bruker i det daglig, er det mye kunnskap som ikke lenger er «state-of-the-art». I tillegg er det kanskje også mye relevant kunnskap ikke en gang var på pensum når man studerte.

NHH Business Upgrade er et unikt program rettet mot økonomer som har tatt innover seg behovet for å realisere ideen om livslang læring for å holde seg oppdatert. Programmet er ikke et tradisjonelt program med en definert begynnelse og slutt – det er mer som et abonnement på kunnskap hvor du selv velger hva du vil oppdateres på.

NHH Business Upgrade består av en obligatorisk introduksjonsmodul, og en rekke valgfrie moduler. Hver modul vil gå over to dager. Innholdet i modulene tar sikte på å oppdatere sentral kunnskap fra siviløkonomstudiet, og å introdusere nyere trender og forskningsområder som berører økonomi- og ledelsesområdet. Den pågående teknologiske revolusjonen vil fungere som en rød tråd, og fokus blir på å anvende den oppdaterte fagkunnskapen på dagsaktuelle case for å bedre forstå konsekvenser av disse endringene for en bedrift, virksomhet eller bransje, og gjøre deg i stand til å ta bedre beslutninger.

Introduksjonsmodulen fokuserer på strategi i turbulente tider, mens de valgfrie modulene dekker et bredt spekter av både nye og mer klassiske temaer fra siviløkonom-studiet som økonomisk styring i en digital verden, innovasjon og forretningsmodeller, finans i en digital verden, atferdsøkonomi, markedsføring, data analytics og implementering av strategisk endring. Nye moduler vil bli lagt til fortløpende og vi legger stor vekt å relevans.

Når man har tatt den Introduksjonsmodulen, får du tilgang til alle de nåværende og fremtidige valgfrie modulene som kan tas i akkurat den rekkefølgen og i det tempoet du ønsker.

Mål for programmet

Programmet skal gi deg en fleksibel plattform for kontinuerlig oppfriskning av fagopplæringen fra økonomistudiet (Masternivå/MBA/EMBA) samt tilføre ny og relevant innsikt fra forskning og praksis.

Programmet skal i samarbeid med Econa utgjøre en basis for nettverksbygging gjennom å utvikle en egen alumni.

Målgruppe for programmet

 • Siviløkonomer/M.Sc./Ind.øk./Executive MBA med lederansvar/ambisjoner om lederansvar, som ønsker en fleksibel læringsplattform for kontinuerlig oppdatering og fornying av egen kompetanse.

Undervisningsform

Gjennom hele programmet vil vi legge vekt på møtet mellom teori og praksis; hvordan står de etablerte teoriene og modellene seg i møtet med det mange omtaler som den 4. industrielle revolusjon? Hva endrer seg, hvorfor og hvilken betydning har det for ulike bransjer, organisasjoner og ledere?

Vi belyser disse problemstillingene ved hjelp av forelesninger og arbeid med aktuelle case, og vi inviterer inn spennende personer som har erfaringer og historier å fortelle som gir relevant innsikt og inspirasjon. Før og etter hver samling vil du få tilgang til relevant fagstoff, både i digitalt og analogt format.  Hvor mye tid du velger å bruke på hvert tema utover de to dagene hver samling varer, kan du altså velge helt selv.

Pensum

Anbefalt lesestoff til hver modul vil bli gjort tilgjengelig på vår digitale læringsplattform ca. tre uker før oppstart. Dette er typisk 3-4 lettleste artikler som er ment å gi en liten sneak-peak på noen av de temaene vi vil dekke på samlingen. I tillegg vil det i forkant av samling bli publisert en forberedende video som gir en oversikt over hva som skal dekkes på modulen, samt sette det anbefalte lesestoffet i kontekst. Etter hver modul vil deltakerne få utlevert en oversikt over artikler og bøker hvor man kan gå dypere inn i stoffet som ble dekket på modulen – hvis man ønsker det. Dette er for de som ønsker å lære mer om de aktuelle temaene i etterkant.

Les også om TechUpgrade

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

NHH lanserer klippekortutdanning
Dette topper det meste

 • Fortløpende påmelding til aktuelle moduler. Se datoer nederst på siden
 • Undervisning NHH Campus Oslo
 • Priser:
  Introduksjonsmodulen (obligatorisk) kr. 14 500,- (Econamedlemmer: kr. 12 500)
  Valgfrie moduler kr. 12 500 (Econamedlemmer: kr. 10 500,-)
 • Pakker:
  Startpakke (introduksjonsmodulen + tre valgfrie moduler) kr. 48 000,- (Econamedlemmer: kr. 38 000,-)
  Årsabonnement (to valgfrie moduler i løpet av året) kr. 19 500,- (Econamedlemmer kr. 17 500,-)
 • Reise og hotellopphold dekkes av deltakeren selv

Kontakt oss

Introduksjonsmodulen:

13.-14.02.2020
NHH Campus, Bergen
Strategisk analyse og teknologisk endring (obligatorisk)

Valgfrie moduler:

09.05.-10.05.2019
NHH Campus, Oslo
Innovasjon og nye forretningsmodeller (valgfri)
18.06.-19.06.2019
NHH Campus, Oslo
Finans i en digital verden (valgfri)
17.10.-18.10.2019
NHH Campus, Oslo
Økonomistyring i en digital verden (valgfri)
14.11.-15.11.2019
NHH Campus, Oslo
Ekspansjon og nye vekstmuligheter (valgfri)

Valgfrie moduler:

06.02.-07.02.2020
NHH Campus, Oslo
Digital markedsføring (valgfri)
05.03.-06.03.2020
NHH Campus, Oslo
Atferdsøkonomi: beslutninger, rasjonalitet, og ulikhet i en digital verden (valgfri)
16.04.-17.04.2020
NHH Campus, Oslo
Implementering og iverksetting av strategisk endring (valgfri)
13.05.-14.05.2020
NHH Campus, Oslo
Anvendt programmering for ledere (valgfri)