Bærekraftige forretningsmodeller

Bærekraftige forretningsmodeller

Bedrifter i alle bransjer står overfor et omfattende bærekraftsproblem, og det er behov for forretningsmodeller som både er bærekraftige og lønnsomme.

Å bidra til mer bærekraftig business er en kilde til lønnsomme forretningsmuligheter. Din bedrift kan også bli en del av løsningen. Lær hvordan av Jørgensen og Pedersen, forfatterne av den nye boken RESTART: 7 veier til bærekraftig business.

Stadig mer forskning viser at det er mulig å forene bærekraft og lønnsomhet. Investeringer i bærekraft kan sågar danne utgangspunkt for unike konkurransefortrinn. Mye tyder på at i de kommende årene vil bærekraftsproblemet være en av de største kildene til lønnsomme forretningsmuligheter.

Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan utvikle bærekraftige forretningsmodeller i ulike bedrifter og bransjer. Gjennom flere års forskning, strategisk sparring og undervisning har Jørgensen og Pedersen utviklet det praktiske rammeverket RESTART. Etter endt program vil du kunne bruke dette rammeverket til å designe bærekraftige forretningsmodeller i din bedrift eller organisasjon, og du vil kunne gi råd til andre virksomheter som ønsker å utvikle bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller.

Hvilke temaer dekkes i programmet?

 • Bærekraftsproblemet som kilde til innovasjon
 • Forretningsmodeller: hvordan skape, levere og kapre verdi
 • Trender i forretningsmodellinnovasjon
 • Sirkulasjons- og delingsøkonomi
 • RESTART: 7 veier til bærekraft og lønnsomhet
 • Iverksetting av bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller

Målgruppe

Programmet passer for:

 • Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere.
 • Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.
 • Ansatte i offentlig forvaltning som ønsker bedre forståelse av de private aktørene som offentlige tiltak skal påvirke, og som selv står overfor utfordringer knyttet til bærekraft.
 • Medarbeidere i frivillige organisasjoner som ønsker å forstå hvordan de kan samarbeide med private og offentlige aktører om å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

Mer om kurset

Kurset er bygget på boken RESTART: 7 veier til bærekraftig business. Kjernen i RESTART, og dermed i kurset, er at lønnsomme løsninger på bærekraftsproblemet krever en redesign av forretningsmodeller.
Programmet lærer deg hva en forretningsmodell er, og hvordan forretningsmodeller kan redesignes for å finne nye og innovative måter å skape verdi for kunder på en lønnsom måte.

En slik redesign av forretningsmodeller kan gjøres både av bedrifter som bygger forretningsmodeller rundt å løse konkrete sosiale eller miljømessige problemer som andre har skapt, og bedrifter som endrer forretningsmodellene sine for å redusere fotavtrykket de selv setter på samfunn og miljø.

Formålet med programmet er å sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller.

Kurset vil gi deg innsikt i dette rammeverket for utvikling av bærekraftige forretningsmodeller. På denne måten vil du bli satt i stand til å arbeide med grønn omstilling av din bedrift eller organisasjon, og du vil kunne rådgi andre virksomheter som ønsker å utvikle bærekraftige forretningsmodeller i praksis.

Arbeidsform og undervisning

Undervisningen vil ha seminarform, med plenumsundervisning, gruppediskusjoner og gjennomgang av praktiske case. Vi krever ingen forkunnskaper av deltakerne, men anbefaler at du leser gjennom kurslitteraturen som distribueres til deltakerne i forkant. RESTART kommer ikke i butikken før nærmere jul, så kursdeltakerne vil få et opptrykk av boken i forkant av kurset.

Din kunnskap og erfaring er svært viktig for kurset. Bidra aktivt i diskusjonene og i arbeidet ellers. Det skaper et enda bedre kurs for alle involverte.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Dato: 4.-5. november 2019
 • Sted: NHH Campus Oslo, Drammensveien 44
 • Pris: 11 900,-
 • Studiedager: 2
 • 15% alumnirabatt
 • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss