Praktisk Informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved executive-studiet Verdsettelse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

  Noen enkeltmoduler kan i tillegg ha ytterligere spesifikke opptakskrav, det vil da framgå av den enkelte modulplan.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Attester og vitnemål lastes opp elektronisk i forbindelse med søknaden. Det er ikke nødvendig med vitnemål fra videregående skole eller avtjent verneplikt.

  All dokumentasjon må være lastet opp innen søknadsfristens utløp. I tillegg må søker gi en god beskrivelse av yrkeserfaring i et eget elektronisk
  skjema. Vær oppmerksom på at relevant yrkeserfaring må være opparbeidet etter fullført kvalifiserende utdannelse.

  Annen praksis vil kun unntaksvis bli tatt hensyn til.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studiet er under utvikling, det kommer oppdatert informasjon etter hvert.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er under utvikling, det kommer oppdatert informasjon etter hvert.