Utfasing av MBA i finans

Executive MBA i finans er faset ut og erstattet med Executive master i anvendt finans. I en overgangsperiode er det likevel mulig å gjennomføre MBA i finans under visse forutsetninger.

for kandidater som har startet på AFA-studiet til og med kull høst 2020

I en overgangsperiode er det fortsatt mulig å gjennomføre Executive MBA i finans (60 studiepoeng). Forutsetningen for dette er fullført AFA-studium innen juli 2022 (siste oppstart 2020). I tillegg må en fordypningsmodul være fullført innen 31.12.2023. Det vil ikke være mulig å få utstedt graden etter den tid.

På nettsiden til Executive Master i anvendt finans finner du oversikt over gjeldende fordypningsmoduler som inngår i MBA i finans. Du kan selv fritt velge en av disse fordypningsmodulene.

Alle som har gjennomført eller startet på AFA-studiet med et omfang på 48 studiepoeng, vil ikke kunne gjennomføre graden Executive master i anvendt finans.

for kandidater som har tatt fordypningsmoduler før høst 2021

Kandidater som har fullført en fordypningsmodul før høst 2021, og som ikke har AFA-studiet har ikke mulighet til å fullføre graden MBA i finans.

Fordypningsmoduler påbegynt før høst 2021 kan etter individuell søknad vurderes for godskriving inn i graden Executive master i anvendt finans. Forutsetning for å oppnå graden er at man oppnår et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng, og et totalt omfang på 90 studiepoeng.

For ytterligere informasjon om søkeprosessen ta kontakt med NHH Executive.