Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Termdist - nordisk kurs i terminologi.

 • Forkunnskaper / Opptakskrav

  Forkunnskaper / Opptakskrav

  Opptak forutsetter minimum 3 års utdanning på universitets- og høyskolenivå.

  Det er ikke avklart når neste oppstart vil være. Undervisningssemester vil være høst.

 • Studieavgift

  Studieavgift

  Kursavgiften avhenger av den enkelte institusjons regler.

 • Studiepoeng

  Studiepoeng

  Studiets omfang er 7,5 ECTS og går over 11 uker.
  Kurset er i sin helhet nettbasert, dvs. det arrangeres ikke fysiske samlinger.

 • Pensum

  Pensum

  Obligatorisk litteratur:

  • Bucher, A.-L. (2005). Terminologiarbete i nordiskt og övrigt europeiskt perspektiv. I Hvem tar ansvaret for fagterminologien? Rapport fra en strategikonferanse om terminologi og fagspråk i Norge. Oslo: Norsk språkråd, 19–23.
  • Laurén, Ch. (1992). Definition och andra sätt att förklara begrepp. I Terminologilären och dess relationer till andra områden. I Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990, NORDTERM 4. Stockholm: Gotab.
  • Laurén, Ch. og M. Nordmann (1998). Från kunskapens frukt till Babels torn. Vasa: Vasa universitetet, kap 2, 9 s.
  • Madsen, B. N. (1999). Terminologi 1 Principper og metoder. København: Gads Forlag, utvalgte kapitler.
  • Nuopponen, A. & N. Pilke (2010). Ordning och reda. Terminologilära i teori och praktik. Sverige: Norstedts.
  • Nuopponen, A. (2000). Satelliter och system – Att integrera begreppssystem i terminologiarbetet. I Nuopponen A., B. Toft og J. Myking (red) I terminologins tjänst. Vasa: Vasa Universitetet, 128–145.
  • Nuopponen, A. (1996). Att strukturera kunskap. Om systematisk begreppsanalys. I Myking, J., R. Sæbøe og B. Toft (red). Terminologi – system og kontekst, KULTS skriftserie nr. 71, Oslo: Noregs forskingsråd, 171–196.
  • Picht, H. (2008). NORDTERM – et forum med tradition og fremtid. I Kunnskap og fagkommunikasjon. Oslo: Språkrådet, 35–47.
  • Spang-Hanssen, H. (1983). Kommunikation og fagsprog. I Språk i Norden. Oslo: Cappelen, 25–37.
  • Suonuuti, H. (2008). Termlosen. Kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid. Oslo: Språkrådet, 54s. *

  Anbefalt litteratur:

  Tilleggslitteratur vil bli oppgitt av kursansvarlig ved kursstart og tilgjengeliggjort på it’s learning.

 • Andre opplysninger

  Andre opplysninger

  For ytterligere informasjon send en e-post til termdist@nhh.no.