Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Termdist - nordisk kurs i terminologi.

 • Innhold

  Innhold

  Følgende emner blir behandlet:

  • oversikt over terminologiens sentrale begreper (begrep, referent begrepskjennetegn, begrepsrelasjoner og –system, definisjoner, termer),
  • forholdet mellom fagspråk og allmenspråk
  • forholdet mellom terminologilære og leksikografi

  Kurset inneholder en oversikt over terminologiens grunnbegreper og forholdet mellom terminologi og leksikografi, diskusjoner om relasjonen mellom fagspråk og allmennspråk. Det inngår mange øvelser i praktisk terminologiarbeid, inkludert strukturering av begrepssystemer, definisjonsskriving og termdanning.

  Detaljert studieplan med tema, frister for innlevering av øvelser og oppgaver til mappen legges ut på kurssiden i læringsplattformen It’s learning ved studiestart. Følgende tema vil bli gjennomgått:

  Leksjon / Tema:

  1. Introduksjon av læringsplattform og bruk av termbasesystemer (i-Term & i-Model)
  2. a) Fagspråklig kommunikasjon b) Terminologiens rolle i en effektiv fagspråklig kommunikasjon
  3. Terminologilæren: begrepssystemer og begrepsrelasjoner
  4. Terminologilæren: begrepssystemer og begrepsrelasjoner (forts.)
  5. Terminologilæren: karakteristiske trekk
  6. Terminologilæren: definisjoner
  7. Terminologilæren: definisjoner (forts.)
  8. Terminologilæren: termer, termdannelse
  9. Terminologiarbeid i Norden
  10. Evaluering og selvevaluering: Revisjon av øvelser og refleksjonstekst knyttet til øvelsene
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter kurset skal studentene kunne:

  • Strukturere begreper i begrepssystemer
  • Anvende prinsippene for definisjonsskriving korrekt og redegjøre for dem
  • Forklare termdannelse
  • Velge ut termer utfra etablerte kriterier
  • Argumentere for terminologiens rolle i en effektiv fagspråklig kommunikasjon, både faginternt og fageksternt
  • Anvende terminologiens grunnbegreper korrekt
 • Undervisning / Vurderingsform

  Undervisning / Vurderingsform

  Kurset er nettbasert, og de forskjellige foreleserne vil være ansvarlige for ulike deler av kurset. Deltagerne vil komme fra alle de nordiske landene, noen øvelser og gruppearbeid vil foregå i blandede nordiske grupper, mens andre kan være språkspesifikke.

  Undervisningen vil veksle mellom selvstudium, presentasjoner på nettet, asynkron dialog, synkron chat, og øvelser i grupper eller individuelt.

  Kursansvarlige er:

  • Ágústa Thorbergsdóttir (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavik)
  • Henrik Nilsson (Terminologicentrum TNC, Stockholm)
  • Marita Kristiansen (Norges Handelshøyskole, Bergen)
  • Anita Nuopponen (Vasa universitet, Vasa)
  • Nina Nissilä (Vasa universitet, Vasa)
  • Jan Roald (Norges Handelshøyskole, Bergen)
  • Hanne Erdman Thomsen (Copenhagen Business School, København)

  Dataverktøy vil være E-læringsplattformen It’s learning og terminologihåndteringssystemene i-Term og i-Model

   

  Vurderignsform i kurset er mappevurdering. Mappen består av 4 oppgaver hvorav 3 må være bestått. Studentene får tilbakemelding på innleveringene fra lærer, og kan forbedre innleveringene før endelig levering av mappen. Den endelige mappen skal inneholde oppgavene i utkast og bearbeidet form. Som en del av mappen skal studentene levere en refleksjonstekst.

  Mappen vurderes bestått / ikke bestått.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH