Termdist - nordisk kurs i terminologi

Termdist - nordisk kurs i terminologi

Terminologi som fag handler selvsagt om ”vanskelige ord”, men enda mer om forståelse og effektiv faglig kommunikasjon.

Terminologi som språklig redskap har i dag stor betydning for oversettere, kommunikasjonsmedarbeidere og andre som arbeider med innsamling, systematisering, styring og formidling av kunnskap. I stadig flere sammenhenger stilles det krav om presisjon og effektivitet i kommunikasjonen, som når et dokument skal utformes eller forstås, når terminologi skal samles inn, systematiseres og kvalitetssikres, ved oppbygging av IT-støtte, i forbindelse med sammenslåing av selskaper, i de fleste faglige diskusjoner. Her kommer kunnskap fra terminologifaget inn som et verdifullt redskap.

TERMDIST er et nordisk nettverk for internettbasert fjernundervisning i terminologi som ble dannet i 2005 med støtte fra Nordplus Språk. I nettverket inngår tre nordiske høyere utdanningsinstitusjoner der det drives forskning og undervisning i terminologi og fagspråk, samt to organisasjoner som på sine områder er drivkraften i den terminologiske utviklingen i sine respektive land:

  • Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København)
  • Vasa Universitetet
  • Norges Handelshøyskole, NHH
  • Terminologicentrum TNC
  • Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum