Merkevareledelse og internasjonalisering

Merkevareledelse og internasjonalisering

Behov for oppgradering av din kompetanse innen merkevareledelse?

NHH har utviklet et helt nytt studie på masternivå hvor vi setter fokus på merkevareledelse og internasjonalisering i et innovasjonsperspektiv. Nye forretningsmodeller utfordrer etablert kunnskap om merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring.

I dette programmet går vi inn i etablerte modeller og teorier og speiler disse opp mot den virkeligheten vi møter i dagens digitaliserte verden. Vi setter også søkelyset på hvordan norske ferdigvareprodusenter kan og må re-orientere seg for å skape konkurransekraft internasjonalt. Her vil vi legge vekt på innovasjon av forretningsmodeller og aktiviteter nedstrøms i verdikjeden.

Ettersom studieprogrammet er et resultat av et tett samarbeid med nærings- og møbelklyngen Norwegian Rooms, vil det legges vekt på teori og hensiktsmessige metoder for å forstå de utfordringer norsk møbel- og interiørindustri står ovenfor i et internasjonalt marked. Dette ekskluderer ikke andre bransjer eller industrier, men tilfører studiet relevans og aktualitet i form av cases og erfaringer fra deltakere fra store, norske aktører med internasjonal tilstedeværelse.

Programmet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere, markedsdirektører, markedssjefer og forretningsutviklere som jobber med norske merkevarer.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
Masternivå

Verdt å vite

  • Undervisning på NHH Campus i Bergen og Oslo
  • 5 intensive samlinger
  • 35 deltaker per kull
  • Studieavgift: kr. 88 000 (kr. 44 000 per modul)

Kontakt oss