Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Ledelse læring- og læreplanarbeid.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Studiet er et tilbud for rektorer og andre skoleledere i grunn- og videregående opplæring, som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende utdanning.

  I tillegg kreves:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften.

  Pensum og reiseutgifter skal dekkes av deltaker/skoleeier.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader). Denne blir kun fakturert det semester man avlegger eksamen.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå.

  Modulen består av fire samlinger på i alt 11 dager.