Praktiske opplysninger

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Ledelse av forandring og innovasjon - Lederutvikling for "Framtidsfylket"