Ledelse av forandring og innovsjon - Lederutvikling for "Fremtidsfylket"

Mål, læringsutbytte, vurderingsformer og moduler for studiet.

I dette studium er målsettingen å tilføre teoretisk kunnskap om ledelse, bdelsesferdigheter og utvikling av verdier og holdninger til ledere hos næringslivsaktører og i offentlig sektor i Sogn og Fjordane.