Praktiske opplysninger

Opptakskrav, omfang og kostader ved Innovasjonsledelse - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Emnet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk.

  Det er også relevant for deg som jobber med kommersialisering, HR, kompetanseutvikling og verdiskaping.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Søkere må tilhøre private eller offentlige virksomheter i Lillestrømsregionen, som står overfor omstillings- og innovasjonsutfordringer/behov.

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag.-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang.
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

  Kurset er åpent for søkere fra private og offentlige virksomheter i Lillestrømsregionen generelt, men medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm vil ha fortrinn.

 • Informasjon om søknad

  Informasjon om søknad

  Søknad skjer gjennom Søknadsweb.

  Les mer om søknadsprosessen 

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Emnet er lagt opp som deltidskurs over ca. tre måneder, og samlet omfang er 7,5 studiepoeng på masternivå.

 • Emnets organisering

  Emnets organisering

  Emnet består av en fagmodul over totalt tre samlinger. Undervisningen er organisert som intensive kurssamlinger, og det avvikles tre kurssamlinger à to dager.

  De to første samlingene gjennomføres i Lillestrømområdet, mens avslutningssamlingen blir i NHHs lokaler i Drammensveien 44. Det blir også lagt opp til digital aktivitet og dialog mellom deltakere og fagressurser. 

  I tillegg skal studentene arbeide i grupper med en gjennomgående prosjektoppgave i løpet av emnet, som skal ta for seg et konkret og praktisk omstillings- og utviklingsarbeid eller prosjekt.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgift kr 50 000.

  Andre kostnader

  Bevertning på samlingene: ca. kr 650 per dag.