Innføring i bærekraftig business

Innføring i bærekraftig business

Næringslivet forventes å være en del av løsningen på vår tids store bærekraftsproblemer, og forskning viser i stadig større grad at bedrifter som lykkes med dette, belønnes på markedsplassen.

shutterstock_1120037774-1.jpg

Uansett bransje må lederne derfor være i stand til å integrere FNs bærekraftsmål og andre viktige miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn i sine strategier og forretningsmodeller og i virksomheten. Dette endringsbehovet forsterkes av trender som digitalisering, sirkulær økonomi, globalisering, nye regelverk og forbrukerpreferanser i stadig utvikling.

Emnet skal gi deg verktøyene, rammene og kunnskapen bedriften trenger for å være forberedt på framtiden. I emnet vil du lære hvordan bedrifter kan redusere utslipp og nå andre sentrale bærekraftsmål. Du vil lære å forstå hva bærekraftig og sirkulær økonomi er, og hvordan du skal anvende et rammeverk som vil sette deg i stand til å gjøre bærekraftsutfordringer om til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefordeler.

Videre er målet å gi deg innsikt i hvordan du kan utvikle en tilpasningsdyktig og læringsorientert kultur, og hvordan det kan gi konkurransefordeler sammenlignet med andre i samme bransje. Denne kunnskapen er avgjørende for virksomheters kapasitet til å innovere i egne forretningsmodeller for å bli mer orientert mot, og kunne profitere på, bærekraft og grønn omstilling av både produkter og interne prosesser.  

Målgruppe

Målgruppene for emnet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor som møter bærekrafts- og innovasjonsutfordringer, samt deg som jobber med disse problemstillingene, f.eks. analytikere, konsulenter, rådgivere og styremedlemmer. Emnet vil særlig være rettet mot ledere i SMB-segmentet.

Samlingsdatoer

  • 15.-16. september 2021
  • 25.-26. oktober 2021
  • 18.-19. november 2021
  • 2. desember 2021 (eksamen)

 

Om studiet

Studiepoeng
7,5

Verdt å vite

  • Fulltegnet
  • Tre samlinger à to dager
  • Studieavgift kr 50 000. For medlemmer av Proneo, ikuben og Solenergiklyngen er emnet gratis

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen høsten 2021

 

NHH Executive planlegger å gjennomføre all undervisning med fysiske studiesamlinger høsten 2021. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver studiesamling dersom det er behov for ekstraordinære covidtiltak.