Innføring i bærekraftig business

Innføring i bærekraftig business

Næringslivet forventes å være en del av løsningen på vår tids store bærekraftsproblemer, og forskning viser i stadig større grad at bedrifter som lykkes med dette, belønnes på markedsplassen.

shutterstock_1120037774-1.jpg

Uansett bransje må lederne derfor være i stand til å integrere FNs bærekraftsmål og andre viktige miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn i sine strategier og forretningsmodeller og i virksomheten. Dette endringsbehovet forsterkes av trender som digitalisering, sirkulær økonomi, globalisering, nye regelverk og forbrukerpreferanser i stadig utvikling.

Emnet skal gi deg verktøyene, rammene og kunnskapen bedriften trenger for å være forberedt på framtiden. I emnet vil du lære hvordan bedrifter kan redusere utslipp og nå andre sentrale bærekraftsmål. Du vil lære å forstå hva bærekraftig og sirkulær økonomi er, og hvordan du skal anvende et rammeverk som vil sette deg i stand til å gjøre bærekraftsutfordringer om til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefordeler.

Videre er målet å gi deg innsikt i hvordan du kan utvikle en tilpasningsdyktig og læringsorientert kultur, og hvordan det kan gi konkurransefordeler sammenlignet med andre i samme bransje. Denne kunnskapen er avgjørende for virksomheters kapasitet til å innovere i egne forretningsmodeller for å bli mer orientert mot, og kunne profitere på, bærekraft og grønn omstilling av både produkter og interne prosesser.  

Målgruppe

Målgruppene for emnet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor som møter bærekrafts- og innovasjonsutfordringer, samt deg som jobber med disse problemstillingene, f.eks. analytikere, konsulenter, rådgivere og styremedlemmer. Emnet vil særlig være rettet mot ledere i SMB-segmentet.

Samlingsdatoer

  • 15.-16. september 2021
  • 25.-26. oktober 2021
  • 18.-19. november 2021
  • 2. desember 2021 (eksamen)

 

Om studiet

Studiepoeng
7,5

Verdt å vite

  • Fulltegnet
  • Tre samlinger à to dager
  • Studieavgift kr 50 000. For medlemmer av Proneo, ikuben og Solenergiklyngen er emnet gratis

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen fra 15. desember 2021

 

Undervisningen ved NHH Executive vil inntil videre gjennomføres digitalt. Når situasjonen tillater det, vil vi igjen gå tilbake til fysiske studiesamlinger. Du vil få informasjon om fysisk studiesamling senest 14 dager før samlingen. Ved fysiske studiesamlinger vil det bli lagt til rette for at deltakere skal kunne følge undervisningen digitalt, når smittesituasjonen krever det.