Praktisk opplysninger

Opptakskrav, omfang og kostnader for Fundraising

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 • Informasjon om søknad

  Informasjon om søknad

  Søknad skjer gjennom EVUWeb.

  Les mer om søknadsprosessen 

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Emnet er lagt opp som deltidskurs over ca. fem måneder, og samlet omfang er 7,5 studiepoeng på masternivå.

 • Emnets organisering

  Emnets organisering

  Emnet er et samlingsbasert deltidsstudium som består av tre studiesamlinger på to dager, totalt seks samlingsdager. Studiesamlingene er i fysiske samlinger, men enkelte forelesninger og læringsaktiviteter kan bli gjennomført som digitale innslag.

  Mellom studiesamlingene vil det være ulike digitale aktiviteter, som forberedelser til ny samling og veiledning på prosjektoppgaven. 

  På studiesamlingene inviteres deltakerne til diskusjoner og analyser knyttet til egen virksomhet, case, bransje/sektor og praksis, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker disse. Det vil bli lagt til rette for at deltakerne får anledning til å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger både på individ, virksomhets- og bransjenivå, samt i en nasjonal og internasjonal setting. 

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgift kr 50 000.

   

  Andre kostnader

  Arrangementspakke i forbindelse med samlinger ca. kr. 650 per dag.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)