Fundraising - strategi og metode

Fundraising - strategi og metode

Hvordan planlegge, gjennomføre og lykkes med fundraising i dagens fragmenterte marked?

Foto: Helge Skodvin / NHH

Emnet gir deg forståelsen og erfaringen du trenger for å utvikle og gjennomføre strategisk effektive fundraisingprosjekter.

Relevant erfaring og kunnskap om fundraising som metode er stadig mer ettertraktet, og norske organisasjoner samler inn mer midler enn noen gang. Tilskudd fra offentlige og internasjonale instanser øker, og inntekter fra faste givere stabiliserer seg på et høyt nivå. Innovative betalingsløsninger introduseres, og sosiale medier befester sin rolle som viktigste arena for å nå nye potensielle givere. Samtidig er det uttalt av regjeringen at norske organisasjoner må bli mer økonomisk bærekraftige. Det betyr at organisasjonen må stå for en større del av finansieringen selv. I dette landskapet gjør du klokt i å ruste deg for å drive effektive og strategisk forankrede fundraisingprosjekter.

Hva får du ut av emnet i fundraising?

  • Innsikt i teorier, perspektiver og drivere for vellykket fundraising
  • Kompetanse i å forstå nåsituasjon og se strategiske muligheter
  • Kompetanse for planlegging, praktisk gjennomføring og kontroll
  • Anvendt forståelse av faglige modeller, metoder og analyseverktøy
  • Perspektiver på fundraising i lys av etikk og bærekraft

Målgruppe

Emnet er hovedsakelig laget for deg som har ansvar for innsamling av midler i en organisasjon. Det er også relevant for deltakere som jobber med kommersialisering, HR, kompetanseutvikling og verdiskaping og for deg som ønsker å jobbe med fundraising innenfor frivillig sektor.

Vil du bli profesjonell fundraiser?

Fundraising Norge tilbyr i høst et nytt utdanningsprogram i fundraising. Det er NHH Executive som står for gjennomføringen av programmet.

Samlingsdatoer

  • 23.-24. mai 2022
  • 13.-14. juni 2022
  • 29.-30. august 2022

Verdt å vite

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen fra 15. desember 2021

 

Undervisningen ved NHH Executive vil inntil videre gjennomføres digitalt. Når situasjonen tillater det, vil vi igjen gå tilbake til fysiske studiesamlinger. Du vil få informasjon om fysisk studiesamling senest 14 dager før samlingen. Ved fysiske studiesamlinger vil det bli lagt til rette for at deltakere skal kunne følge undervisningen digitalt, når smittesituasjonen krever det.