Praktisk opplysninger

Opptakskrav, omfang og kostnader for Fundraising

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 • Informasjon om søknad

  Informasjon om søknad

  Søknad skjer gjennom EVUWeb.

  Les mer om søknadsprosessen 

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Emnet er lagt opp som deltidskurs over ca. fem måneder, og samlet omfang er 7,5 studiepoeng på masternivå.

 • Emnets organisering

  Emnets organisering

  Emnet er et samlingsbasert deltidsstudium som består av tre samlinger à to dager og kombinerer fysiske samlinger med nettbasert læring. Det vil være digitale møtepunkter mellom studiesamlingene i forbindelse med gjennomføringen av caseoppgaver.

  På studiesamlingene inviteres du til diskusjoner og analyser knyttet til din egen virksomhet, case, bransje/sektor og praksis, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker disse. Det vil bli lagt til rette for at du får anledning til å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger både på individ, virksomhets- og bransjenivå, samt i en nasjonal og internasjonal setting.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgift kr 50 000.

   

  Andre kostnader

  Arrangementspakke i forbindelse med samlinger ca. kr. 650 per dag.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)