Fundraising - prinsipper og praksis

Fundraising - prinsipper og praksis

Hvordan planlegge, gjennomføre og lykkes med fundraising i dagens fragmenterte marked?

donasjon_2000pxb.jpg

Emnet gir deg forståelsen og erfaringen du trenger for å utvikle og gjennomføre strategisk effektive pengeinnsamlingsprosjekter.

Relevant erfaring og kunnskap om fundraising som metode er stadig mer ettertraktet, og norske organisasjoner samler inn flere midler enn noen gang før. Tilskudd fra offentlige og internasjonale instanser øker, og inntekter fra faste givere stabiliserer seg på et høyt nivå. Innovative betalingsløsninger introduseres, og sosiale medier befester sin rolle som viktigste arena for å nå nye potensielle givere. I dette landskapet gjør du klokt i å ruste deg for å drive effektive og strategisk forankrede fundraisingprosjekter.

Hva får du ut av emnet i fundraising?

 • Innsikt i teorier, perspektiver og drivere for vellykket fundraising.
 • Kompetanse i å forstå nåsituasjon og se strategiske muligheter.
 • Kompetanse for planlegging, praktisk gjennomføring og kontroll.
 • Anvendt forståelse av faglige modeller, metoder og analyseverktøy.
 • Perspektiver på fundraising i lys av etikk og bærekraft.

Målgruppe

Emnet er hovedsakelig laget for deg som har ansvar for innsamling av midler i en organisasjon. Det er også relevant for deltakere som jobber med kommersialisering, HR, kompetanseutvikling og verdiskaping.

Samlingsdatoer

 • 11.-12. november 2021
 • 13.-14. januar 2022
 • 10.-11. mars 2022
 • 31. mars 2022 (eksamen)

Om studiet

Studiepoeng
7,5

Verdt å vite

 • Søknadsfrist 8. oktober 2021
 • Oppstart 11. november 2021
 • Tre samlinger à to dager i Oslo
 • Studieavgift kr. 50 000

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

Inntil videre gjennomføres all undervisning ved NHH Executive digitalt. Ved lettelser på tiltak og restriksjoner fra myndighetene, vil det på kort varsel bli åpnet for å gjennomføre fysiske/hybride studiesamlinger. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre et godt læringsutbytte for alle våre studenter, og studienes faglige innhold, kvalitet og læringsmål opprettholdes uavhengig av om undervisningen gjennomføres digital eller fysisk.