Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Executive Master i ledelse - skoleledelse

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Søker må ha avlagt minst 30 studiepoeng på masternivå innenfor fagområdet ledelse, Den nasjonale rektorutdanningen eller tilsvarende utdanning ved en akkreditert utdanningsinstitusjon.
  • Søker må ha gjennomført to av UDIRs påbyggingsmoduler av 15 studiepoeng hver, eller tilsvarende, totalt 30 studiepoeng.

  I tillegg kreves:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  Det kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 • Tildeling av graden/vitnemål

  Tildeling av graden/vitnemål

  Kandidater som har fullført og bestått hele studiet, hvorav minimum 60 studiepoeng og modul 3 masteroppgave avlagt fra NHH, blir tildelt graden Executive master i ledelse – Skoleledelse, fra Norges Handelshøyskole.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  MODUL 3: kr 49 000

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Kostnader til pensumlitteratur må dekkes av den enkelte. Eventuell reise, opphold og bevertning på samlingene må dekkes av den enkelte.

  Studiekontrakten inngås med hver enkelt deltaker og ikke deltakerens arbeidsgiver.

  Studiet er godkjent for tildeling og støtte i Statens lånekasse for utdanning. Støtte tildeles etter reglene som gjelder for støtte til deltidsutdanning.

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no